1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiska nyheter

Påverkas ditt företag av Covid-19?

Posted on juni 10, 2020

Påverkas ditt företag av Covid-19?

Frankrike har bestämt om ekonomiska stödåtgärder

Som svar på Covid-19-epidemien har Frankrike beslutat om följande stödåtgärder för företag:

 1. Längre betalningstid för sociala avgifter och skatter.
 2. I de svåraste fallen kan krav på direkt skatt efterskänkas efter individuell analys av ansökan.
 3. Uppskjutning av betalning av hyra, vatten-, gas- och elräkningar för små företag som har ekonomiska svårigheter.
 4. Ekonomiskt stöd upp till 1500 euros för små företag, egenföretagare, fria yrkesutövare och lokala micro-entreprise.
 5. Statligt stöd upp till 300 miljarder euro i form av likvididetsgarantier som företagen kan ha behov av då krisen pågår.
 6. Stöd av Central Banken (kreditförmedling) vid förhandling om skuldomläggning med banker.
 7. Upprätthållande av personalstyrkan genom understödda permitteringar.
 8. Stöd av en förlikningsman för företag i behandling av konflikter med kunder eller leverantörer.
 9. En stödplan för företag som exporterar.

 

 1. Möjlighet för uppskov med betalning av socialavgifter och direkta skatter

Uppskov för socialavgifter som ska betalas till URSSAF

Om förfallodagen för betalningar till URSSAF är den 5 juni eller den 15 juni kan arbetsgivare med ekonomiska svårigheter skjuta upp hela eller en del av betalningen av sina arbetsgivaravgifter.

Om man inte får svar inom två dagar på ansökan som gjorts via nätet kan man anse att den är godkänd.

Det är möjligt att få betalningsuppskov upp till 3 månader utan att straffbetalningar tillämpas.

I vilket fall som helst ska man skicka sin DSN (déclaration sociale nominative).

Utöver nämnda socialavgifter är det också möligt att få uppskov för avgifterna gällande kompletterande pension.

Egenföretagare (travailleur independant) förutom s.k. micro-entreprises får automatiskt uppskov för betalningarna som hade förfallit den 5. och den 15. juni.

Utöver detta är det också möjligt att ansöka om:

 • betalningsfrister, även i förväg;
 • anpassning av betalningsfrister om inkomsterna minskat;
 • totalt eller partiellt stöd för betalning av avgifter eller om ett exceptionnelt direkt ekonomiskt stöd.

S.k. micro-entreprises kan likaså ansöka om betalningsfrister och uppskov för betalningen som förfaller den 30 juni 2020.

Inkomstdeklarationen skall dock göras som vanligt.

Uppskov hos skattemyndigheten (SIE) med betalningsfirster

Företag med ekonomiska svårigheter kan be om anstånd med diverse deklarationer och skattebetalningar (företagsskatt, skatt på löner…) som ska lämnas in eller betalas den 30. juni.

Vid behov är det också möjligt att be om återbetalning av betalningarna som gjordes i mars, april och maj. Dessa skall dock betals enligt en överenskommer tidsfrist.

Fastighetsskatt och företags fastighetsskatt (cotisation foncière des enterprises) som betalas månatligt kan också avbrytas; den återstående summan skall betalas då betalningsfristen för nämnda skatter går ut.

Möjlighet för snabbare tillgodohavande av företagsskatt och moms.

Ansökan med formulär för snabbare tillgodohavande av företagsskatt och moms kan göras genast via nätet.

Lösning för ekonomiska svårigheter: CCSF (Commission des chefs des services financiers)

Om ett företag har skatteskulder kan CCSF konfidentiellt bevilja anstånd och en betalningsplan.

Villkor för detta är bl.a. att företaget är à jour med sina deklarativa skyldigheter och att det inte blivit dömd för olaglig arbetskraft.

Stora företags ansvarsskyldighet

Stora företag (Grandes entreprises) som fått anstånd, betalningsfrister, lån garanterat av Staten eller som kontaktat CCSF (se ovan) får inte:

 • betala dividend år 2020;
 • återköpa aktier.
 1. Möjlighet för skatteåterbäring vid stora ekonomiska svårigheter

Vid stora ekonomiska svårigheter, då en betalningsplan inte kan hjälpa företaget, kan Skattemyndigheten bevilja skatteåterbäring.

Ansökan undersöks i detalj med hänsyn till företagets ekonomiska situation.

 1. Möjlighet för anstånd med betalning af vatten-, gas- och elräkingar och hyror för små företag 

Små företag kan direkt kontakta deras leverantörer för betalningsfrist för vatten-, gas- och elräkningar.

Små och medelstora företag vars aktivitet har stoppats krävs för tillfället automatiskt inte hyror.

När aktiviteten återtar kan hyrorna betalas enligt överenskommen plan; ingen ränta eller straffbetalningar ska förekomma.

Små och medelstora företag vars aktivitet drastiskt har minskat utan att den blivit avbruten kan också ansöka om att hyra inte uppbärs för tillfället.

Dessa företags ekomiska situation granskas och bl.a. omsättningen beaktas.

 1. Möjlighet för skattefritt stöd från solidaritetsfonden i två faser

En solidaritetsfond har upprättats för att hjälpa mindre företagare med högst 10 anställda, en omsättning på högst 1 miljon och en årlig skattepliktig vinst under 60.000 €.

Följande företag kan erhålla detta stöd:

 • de som fått förbud att ta emot kunder men som ändå kunnat fortsätta sin aktivitet med ”take away” eller genom leverans;
 • de som jämförelsevis mellan mars 2019 och mars 2020 gått misste om 50 % av sin omsättning;
 • jordbruksföretag, artister och företag som befinner sig i sanering (procédure de sauvegarde eller redressement judicaire) kan få stöd om de gjorde förlust i mars, april och maj 2020.

Gällande stöd för april och maj, kan omsättningen alternativt jämföras med de årliga månatliga genomsnitten.

Stödets maximalbelopp för mars månad är 1500 €.

Gällande stöd för april och maj månad, görs det avdrag på stödet om företagaren som är majoritetsägare får pension eller dagspenning.

Ovan utgör första fasen av stödet.

Enligt den andra fasen kan nämnda företag få ett tilläggsstöd mellan 2000 € och 5000 € om:

 • deras tillgångar inte räcker till för betalning av skulder som infaller inom 30 dagar och för summan av deras fasta utgifter, inklusive hyror för mars, april och maj 2020;
 • de inte fått likviditetslån på ett rimligt belopp från deras bank;
 • de har minst en anställd eller om de haft förbud på att ta emot kunder mellan 1. mars och 11. maj 2020 och om omsättningen var minst 8000 € det senaste räkenskapsåret.

Följande företag kan dock inte beviljas stöd:

 • företag vars ledare som också är majoritetsägare och som har ett arbetsavtal på fulltid med företaget den 1. mars 2020;
 • gällande stöd för april och maj 2020, företag vars ledare som också är majoritetsägare och som mottagit pension eller dagspenning som är större än 1500 €.
 1. Möjlighet till lån med Statsgaranti

Fram till den 31. december 2020 kan företag oavsett form ansöka om lån med Statsgaranti.

Även vissa lokala SCI (société civil immobilière) som har ekonomiska problem sedan den 1. januari 2020 och ”unga innoverande företag” kan ansöka om nämnda lån för att behålla en viss likviditet i kassan. S.k. crowdfunding lån kan också få Statsgaranti.

Lånets storlek kan motsvara tre månaders omsättning anno 2019 eller två års lönekostnader för s.k. unga innoverande företag.

Första året ställs inga återbetalningskrav men lånet skall amorteras fullt inom fem år.

Bankerna skall i princip ge ett snabbt svar till varje låneansökan.

En viss procedur skall följas om ett företag bestämmer sig för att ansöka ett Statsgaranterat lån och den skiljer sig beroende på om företaget anställer mer än 5000 personer och om dess omsättning är större än 1,5 miljarder.

Detta system skall ha stor inverkan på affärslivet och p.g.a. det kan företagen som inte lyckas få lån ta kontakt med Banque publique d’investissement som koordinerar dessa lån.

 1. Möjlighet stöd av Central Banken (kreditförmedling) vid förhandling om skuldomläggning med banker

Om ett företag stöter på problem med finansinstitut kan det ty sig till kreditförlikningsmannen (lokala Banque de France direktörer) för att försöka lösa det.

Man kan ta kontakt med nämnda kreditförlikningsman på: https://mediateur-credit.banque-france.fr/

 1. Möjlighet till Statsstödda permitteringar

Företag

 • vars aktivitet är avbruten p.g.a. förordningar,
 • som lider av nedsatt aktivitet / svårigheter med leveranser och
 • som inte kan skydda sin personal (distansarbete, allmänna skyddsåtgärder, osv.) för smittorisk

kan permittera sin personal med Statsstöd.

I detta fall skall företaget betala 70 % av sina anställdas brutto lön och minst 8,03 €/h.

De vars lön utgörs av minimilönen (SMIC) skall dock få sin fulla lön.

Företaget får full återbetalning av den betalda lönen av Staten med ett månatligt tak på 6972 € brutto, som motsvarar 4,5 grundlöner (SMIC).

För att företaget skall kunna få detta stöd skall anmälan om permitteringar göras inom 30 dagar fr.o.m . beslutet om permitteringarna.

 1. Möjlighet till stöd av en förlikningsman i konflikter med kunder eller leverantörer

Företag som upplever svårigheter med kunder eller leverantörer och allmänt taget med privata affärskontrakt kan ty sig till en förlikningsman som kan nås via nätet:  https://www.mieist.bercy.gouv.fr/.

 1. Möjlighet till stöd för export företag

Detta stödprogram riktas till medelstora företag och innebär fyra åtgärder:

 1. Statsgaranti upp till 90 % för borgensman och för förskottsbetalningar av förfinansiering av export; för sistnämnda förfinansiering kan garantien vara 6 månader lång.
 2. Försäkringar för prospektion förlängs med ett år.
 3. 2 miljarder euro öronmärkta lån för korta export lån.
 4. Sakkunnig hjälp av Team France Export: https://www.teamfrance-export.fr/

Om du önskar assistans med formaliteterna för ansökan om stöd kan du ta kontakt med vårt kontor, Cabinet Brahin, på tlf. 04 93 83 08 76 eller via. e-mail matias.ahlgren@brahin-avocats.com

Ces articles peuvent vous intéresser

Hvad MiCa-forordningen vil ændre for kryptovalutaer
Posted on april 25, 2023

Hvad MiCa-forordningen vil ændre for kryptovalutaer

Kapitalvinster från fastigheter: beräkning och undantag
Posted on oktober 11, 2022

Kapitalvinster från fastigheter: beräkning och undantag

Juridisk ordning och status för stiftelser i FRANKRIKE
Posted on oktober 11, 2022

Juridisk ordning och status för stiftelser i FRANKRIKE

Se alla nyheter
Eugène Delacroix nationalmuseum
Föreningen Yellowstone
Bevarande av sköldpaddor
Museets vänner