Camilla Nissen Michalis

Camilla började hos Brahin 2006 som auktoriserad översättare-tolk i Danmark (danska-franska) och juristsekreterare.

Nicolas Brahin

Rådgivning och stöd till internationella klienter inom bolagsrätt, bankrätt, finansrätt, handelsrätt och finansieringsprojekt.Han bistår också sina klienter inom internationell privaträtt, civilrättsliga och kommersiella tvister (fastighets- och värdepappersrätt) och insolvensrätt.