Rådgivning och stöd till internationella klienter inom bolagsrätt, bankrätt, finansrätt, handelsrätt och finansieringsprojekt.
Han bistår också sina klienter inom internationell privaträtt, civilrättsliga och kommersiella tvister (fastighets- och värdepappersrätt) och insolvensrätt.