Således mindsker du skatten inden udgangen af året

Skattefritagelsesprodukter  Indførelsen af ​​kildeskat i Frankrig har ændret franskmændenes opfattelse af beskatning. Da skatten er mere ”smertefri” (den trækkes direkte fra indkomsten siden 2019), er skatteyderne mindre interesserede i at reducere den for enhver pris. Imidlertid forbliver de beløb, der betales til skattemyndighederne, de samme, og det er stadig muligt at reducere din indkomstskat for […]

Erhvervshuslejer påvirket af Coronavirus

Covid-19: en hastesagsdommer nægter at pålægge en lejer at betale skulle betale sin erhvervshusleje. En erhvervsudlejer, der lægger sag an mod sin lejer vedrørende betaling af huslejen i andet kvartal 2020, støder panden mod en mur mener hastesagsdommeren i Paris.  Kan en erhvervsudlejer opnå en dom, der pålægger hans lejer at skulle betale husleje for […]

Oversigt over arve-og gaveafgifter for 2020

Nedenfor ses til orientering et skema over arve- og gaveafgifter for år 2020.   Arve- og gaveafgifter  På den skattepligtige nettoandel efter fratrækning af skattefradrag År 2020  Overdragelse mellem 2020 Afgiftssats Fradrag Ægtefælle eller samlever  1° Arv Skattfritagelse 2° Gaver ˂8.072 Euros  5% 0 Mellem 8.072 € og 15.932€ 10% 404 € Mellem 15.932 € og […]

Taxation reform for intellectual property

Until 2018, companies benefited from a reduced corporate tax rate on the sale, concession and sub-concession of eligible intellectual property assets: either a reduced rate of 15.5% (Article 39 terdecies of the French General Tax Code), or a unique rate of 12.8%, plus social contributions, if they were liable to the income tax regime. France’s […]