1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Visse løsninger for at undgå den fremtidige avanceskat på byggegrunde

Posted on oktober 28, 2013

Den franske regering har bebudet, at der fra den 1. januar 2014 ikke længere er noget bundfradrag for avanceskat ved salg af byggegrunde. Denne reform skulle være indeholdt i finanslovforslaget for 2014.
Indtil denne dato og som følge af bundfradraget for det antal år, man har ejet en byggegrund, slipper en privatperson, der har solgt en byggegrund, som han har ejet i mindst 30 år, for avanceskat. Hvis han fx har ejet den i 25 år, reduceres avancen med 60%. I dette tilfælde pålægges der en skat på 34,5 % (19% + 15,5 % i sociale bidrag) af den skattepligtige del på 40 %,som altså udgør 13,8 % af den realiserede fortjeneste.

Tre løsninger, der skal undersøges

Der er måder at undgå at blive beskattet med 34,5% af avancen ved salg af en byggegrund.
Hvis ejeren har børn, som grunden kan overføres til, er det tid til at give grunden i gave. Mod betaling af afgifter bliver pågældende ejere af et aktiv, hvis avance ved salg vil blive bestemt i forhold til værdien på tidspunktet for gaven. I tilfælde af salg inden for to, fem, eller 10 år fx vil referencebeløbet ved beregningen af avanceskat være det, der er registreret på tidspunktet for gaven i 2013 og ikke den oprindelige købspris.
En anden løsning kan være at ”sælge” grunden til sig selv ved at indskyde den i et civilt selskab, som ikke betaler selskabsskat.
Denne transaktion vil gøre det muligt at drage fordel af bundfradragsreglerne og altså ikke skulle betale skat, hvis man har ejet grunden i mere end 30 år. Selskabet ejer altså en grund, der er “hvidvasket ” for sin nuværende avance.
Dernæst, hvis grunden allerede er ejet af et civilt selskab, skal selskabet enten opløses eller byggegrunden overdrages til anpartshaverne til deling.

Ces articles peuvent vous intéresser

Vedligeholdelsesarbejde og forbedring af familiens ejendom og samtidig undgå konflikter
Posted on januar 10, 2023

Vedligeholdelsesarbejde og forbedring af familiens ejendom og samtidig undgå konflikter

Tre forholdsregler for at holde huset i familiens fold
Posted on november 25, 2022

Tre forholdsregler for at holde huset i familiens fold

Juridisk ordning og status for FUNDATIONER i FRANKRIG
Posted on oktober 11, 2022

Juridisk ordning og status for FUNDATIONER i FRANKRIG

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée