1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

SÆLG AV FRANSK EJENDOM

Posted on november 12, 2014

Efter 31. august er det dyrere at srelge sin franske ejendom …
Lad os tage et eksempel. Paul og Marie har k0bt en lejlighed i Paris for ti ar siden til 250.000 euro. Da deres lejer er rejst, 0nsker de at srelge. De har modtaget et bud pa 400.000 euro. Hvis de accepterer tilbuddet og underskriver k0bsaftalen inden 31. august, vil bruttoavancen inden fradrag bel0be sig til 150.000 euro fratrukket k0bsudgifter pa 18. 750 euro,
renoveringsomkostninger pa 37.500 euro, altsa 93.750 euro. Da Paul og Marie har ejet
lejligheden i l 0 ar, er der et skattemressigt fradrag pa 30 %, hvilket bringer den skattepligtige avance ned pa 65.625 euro. Hertil kommer et yderligere fradrag pa 25 % ved salg inden den 31. august, hvorved avancen reduceres til 49 .219 euro. Skatten er herefter pa 19 % af dette
bel0b, nemlig 9.352 euro.
Hvad angar de sociale afgifter, er fradraget, nar man har ejet en ejendom i l 0 ar, pa 8,25 %, hvilket giver et skattepligtigt bel0b pa 86.016 euro (93.750 x 8,25 %). De sociale afgifter
bel0ber sig derfor til 86.016 x 15,5 %, nemlig 13 .332 euro. Da den skattepligtige avance
( 49 .219 euro) er lavere end 50.000 euro, er der ingen merafgift. Paul og Marie skal altsa
betale 22.684 euro (9.352 + l 3.332) til det franske skattevresen, nemlig 24 % af
bruttoavancen.
Hvis nu de beslutter at vente med at srelge til efter 31. august, men til samme pris, er deres
skattepligtige avance pâ 65.625 euro. De skal betale en skat pâ 12.469 euro (65.625 x 19 %), og stadig 13.332 euro i sociale afgifter, men denne gang en merafgift pâ 1.313 euro (2 % af den skattepligtige avance), hvilket bringer regningen op pâ 27 .114, altsâ 29 % af
bruttoavancen.

 

fichier à telecharger:
SÆLG AV FRANSK EJENDOM

Ces articles peuvent vous intéresser

Elektronisk fakturering : Deadlines udskudt
Posted on oktober 4, 2023

Elektronisk fakturering : Deadlines udskudt

Forbrugerkredit: Hvad er bankens forpligtelser?
Posted on september 13, 2023

Forbrugerkredit: Hvad er bankens forpligtelser?

Forbrugerlån – forældelsesfristens manglende håndhævelse
Posted on august 18, 2023

Forbrugerlån – forældelsesfristens manglende håndhævelse

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée