1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Profil af skatteydere, der skal betale formueskat på fast ejendom

Posted on august 25, 2021

I 2020 indgav mere end 143 000 husstande en selvangivelse om ejendomsformue til skattemyndighederne.

Siden den 1. januar 2018 er skatteydere, hvis ejendomsformue mindst svarer til 1,3 mio. EUR den 1. januar, omfattet af ejendomsformueskatten (IFI).

Ejendomsformueskatten IFI finder anvendelse på bebyggede og ubebyggede ejendomme, ejendomme under opførelse og ejendomsrettigheder, der ejes direkte af skatteyderen.

Ejendomsskatten IFI finder også anvendelse på selskabsaktier op til den brøkdel, der svarer til bygninger, som selskabet direkte eller indirekte ejer.

Mere end tre år efter indførelsen af ejendomsskatten IFI har de franske skattemyndigheder netop offentliggjort statistikker om denne skat.

Denne undersøgelse viser, at mere end 143 000 husstande i 2020 indgav en selvangivelse til skattemyndighederne om ejendomsformue, hvilket er en stigning på 3 % i løbet af et år og svarer til et samlet skattebeløb på ca. 1,56 mia. EUR, dvs. en stigning på 4,4 % i forhold til 2019.

Ca. 65 000 skattehusholdninger erklærede et skattepligtigt fast ejendomseje på mellem 1,3 og 1,8 mio. EUR, dvs. ca. 45 % af de husholdninger, der erklærede IFI i 2020.

Tredive procent af disse husstande opgav aktiver på mellem 1,8 og 2,5 mio. EUR, og 25 % havde aktiver på over 2,5 mio. EUR.

Generelt er husstande, der anmelder IFI, i gennemsnit ældre end husstande, der kun anmelder indkomstskat (IR).

De fleste af dem bor i Île-de-France, i de store byer i Frankrigs hovedstadsområde eller i udlandet.

Jo mere en husstand, der beskattes af sin formue i fast ejendom, har et højt beskatningsgrundlag, jo mindre udgør hovedboligen en væsentlig del af dette.

Desuden er den kategoriske indkomst for de husstande, der indberetter IFI, mere diversificeret end for skattehusstande, der kun indberetter deres indkomst.

Med venlig hilsen / Kind regards

Cabinet Nicolas BRAHIN

Advokatfirma i NICE, Lawyers in NICE

Camilla Nissen MICHELIS

Assistante – Traductrice

1, Rue Louis Gassin – 06300 NICE (FRANCE)

Tel :   +33 493 830 876      /    Fax : +33 493 181 437

Camilla.nissen.michelis@brahin-avocats.com

www.brahin-avocats.com

Ces articles peuvent vous intéresser

Internationale skatteaftaler og skattefrie strukturer : Fremme af systemisk logik
Posted on juli 16, 2024

Internationale skatteaftaler og skattefrie strukturer : Fremme af systemisk logik

Leje af møbleret eller umøbleret
Posted on maj 14, 2024

Leje af møbleret eller umøbleret

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?
Posted on april 24, 2024

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée