1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Overførsel af skattemæssig bopæl til udlandet Erklæring nr. 2074-ETD og nr. 2074-ETS

Posted on september 11, 2019

De skatteydere, som bliver berørt af exit tax skal lave en selvangivelse om kapitalvinding og beskattede tilgodehavender og/eller en erklæring om opfølgende beskatning samt erklæring nr. 2042 og nr. 2042C. 

De skatteydere, der i 2018 har overført deres skattemæssige bopæl til et andet land end Frankrig, skal udfylde erklæring nr. 2074-EDT med titlen Transfert 2018 og eventuelt en anden erklæring med nr. 2074-ETS3 eller nr. 2074-ETSL. Disse erklæringer skal indleveres i papirsform  samtidigt med selvangivelsen nr. 2042 og nr. 2042C, eller d. 16 maj (for selvangivelser i papirsform) eller senest d. 21. maj (for online selvangivelser).

De skatteydere, der er flyttet før 2018, som kan drage fordel af en betalingshenstand (automatisk eller som valgmulighed), skal indlevere en erklæring om opfølgende beskatning. Denne opfølgning foregår via formularerne med nr. 2074-ETSL, 2074-ETSI, 2074-ETS2 eller nr. 2074-ETS3. Formular nr. 2074-ETSL henvender sig til de skatteydere, der drager fordel af en fuld betalingshenstand af deres exit tax og som i 2018 ikke har foretaget noget, der kunne bringe denne betalingshenstand til ophør eller ligge til grund for en skattelempelse. Formularerne med nr. 2074-ETS1 (ved overførsel i 2011 og 2012), nr. 2074-ETS2 (ved overførsel i 2013) eller nr. 2074-ETS3 (overført siden 2014) er altså forbeholdt de skatteydere, der i 2018 har foretaget mindst en foranstaltning, der kunne bringe betalingshenstanden til ophør eller ligge til grund for en skattelempelse eller en skatterefundering beregnet fra tidspunktet for flytningen til udlandet.

For de skatteydere, der er flyttet før 2018som ikke kan drage fordel af en betalingshenstand, skal erklæringen om opfølgende beskatning (nr. 2074-ETS1, 2074-ETS2, eller nr. 2074-ETS3 i henhold til året for flytningen til udlandet) udelukkende udfyldes, hvis der er foretaget en foranstaltning, der har forårsaget refunderingen af hele eller den del af exit taxe’en, der er blevet betalt.

Erklæringen om opfølgende beskatning skal indleveres samtidig med selvangivelsen (nr. 2042 og nr. 2042C).

De formularer, der er blevet gjort tilgængelige online i år, er ikke ændret meget siden sidste år. Den eneste væsentlige ændring vedrører formular nr. 2074-ETD, som er blevet tilpasset for at muliggøre beskatningen af kapitalvinding og tilgodehavender pr. 1. januar 2018 via automatisk opkrævning af et enkelt fast beløb (PFU) på 12,8%,  eller også kan skatteyderen vælge at betale via den globale valgmulighed i henhold til den progressive sats på indkomstskatten.

Erklæring nr. 2074-ETD Transfert 2018 skal udfyldes i tilfælde af flytning til udlandet i 2018, og erklæring nr. 2074-ETS skal udfyldes i de efterfølgende år efter overførslen for at kunne sikre en skatteopfølgning.

I tilfælde af at den skattemæssige bopæl overføres til et land udenfor Frankrig fra år 2019, vil punktet om exit tax’en blive omlagt hvad angår latent kapitalvinding og tilpasset de skatteydere, der sælger deres værdipapirer mindre end to år efter overførslen af deres skattemæssige bopæl til et land udenfor Frankrig. Denne tidsgrænse er hævet til fem år for de skatteydere, hvis samlede  værdi af værdipapirer overstiger 2,57 millioner euros. Denne foranstaltning af finansloven af 2019 får indflydelse på formular nr. 2074-ETD med titlen Transfert 2019 , som vil blive kommenteret til næste år.

Ces articles peuvent vous intéresser

Internationale skatteaftaler og skattefrie strukturer : Fremme af systemisk logik
Posted on juli 16, 2024

Internationale skatteaftaler og skattefrie strukturer : Fremme af systemisk logik

Leje af møbleret eller umøbleret
Posted on maj 14, 2024

Leje af møbleret eller umøbleret

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?
Posted on april 24, 2024

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée