1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Notat om flytning af det vedtægtsmæssige hjemsted

Posted on februar 26, 2024

Flytning af det vedtægtsmæssige hjemsted til udlandet :

  • Flytning af det vedtægtsmæssige hjemsted til et EU-land

Proceduren for flytning af det vedtægtsmæssige hjemsted til et EU-land er forenklet af princippet om etableringsfrihed. Dette princip betyder, at et selskab, der flytter sit hjemsted, ikke vil blive blokeret af myndighederne i proceduren, forudsat at selskabet overholder de franske afregistreringsregler og værtslandets registreringsregler. Opløsning er derfor ikke længere obligatorisk, forudsat at den samme juridiske form kan findes i det fremmede land; hvis den samme form ikke kan findes, skal der oprettes et nyt selskab.
Selv om det er nødvendigt at følge proceduren for afregistrering fra det franske RCS, bevares den juridiske personlighed.

  • Flytning af det vedtægtsmæssige hjemsted til et land uden for Den Europæiske Union

Formaliteterne for at flytte det registrerede kontor til et land uden for EU er de samme som for at flytte det til et medlemsland.
Princippet om etableringsfrihed vil dog ikke gælde. Man skal sende en anmodning til den dommer, der er ansvarlig for at føre tilsyn med RCS, og bede om tilladelse til at flytte det registrerede kontor til udlandet.
Flytningen af det registrerede kontor til et land uden for EU skal følge de samme procedurer som en flytning til et EU-land, men skal efterfølges af en opløsning/likvidation af selskabet.
Et selskab, der har mistet sin franske nationalitet, kan dog bevare sin status som juridisk person, mens det registrerede hjemsted flyttes. Denne bevarelse af den juridiske personlighed gælder for alle typer virksomheder.
Derfor skal flytningen af det vedtægtsmæssige hjemsted til udlandet anmeldes af virksomheden til handelsretten, ledsaget af en anmodning til den dommer, der er ansvarlig for tilsynet med RCS, så virksomheden kan få tilladelse til at flytte det vedtægtsmæssige hjemsted til udlandet, samtidig med at det holdes i live under flytningen (dette kaldes at slette RCS og bevare den juridiske personlighed).
For at oprette virksomheden skal du overholde lovgivningen i det land, hvor det registrerede kontor skal placeres. Du bliver nødt til at finde ud af mere om lovene og de forskellige selskabsformer, der er anerkendt i landet, især gennem en advokat.

Procedurer/formaliteter for flytning af hjemsted til udlandet

Proceduren for flytning af det vedtægtsmæssige hjemsted til udlandet udføres ved at indgive en erklæring til den kontorist ved handelsretten, der er ansvarlig for selskabets vedtægtsmæssige hjemsted.

  • Procedure for flytning af det registrerede kontor til udlandet

Trin 1: Indgivelse af den foreslåede flytning af det registrerede hjemsted til udlandet:

Dette første trin gælder for flytning til EU-lande og til lande uden for EU:

– en kopi af skødet, der registrerer aktionærernes enstemmige beslutning om at flytte det registrerede kontor, bekræftet som sandt af den juridiske repræsentant;
– en original M2-formular, behørigt udfyldt og underskrevet, med ordene “Foreslået overførsel af det registrerede kontor med virkning fra (effektiv dato) til (ny adresse)” under overskriften “Kommentarer”;
– en kopi er til registreringsdatabasen;
– en original fuldmagt fra den juridiske repræsentant, hvis han ikke selv har underskrevet M2-formularen;
– et certifikat for offentliggørelse af ændringsmeddelelsen i en juridisk avis; en betaling inklusive omkostningerne ved ændringen (spørg venligst handels- og selskabsregistret om det nøjagtige beløb).

Trin 2: Indgivelse af ansøgning om at få virksomheden fjernet fra RCS:

Overførsel til en medlemsstat i Den Europæiske Union :

– originalt, nyligt bevis for registrering af virksomheden i et offentligt register i udlandet (registreringsuddrag fra det relevante register);
– en behørigt udfyldt og underskrevet M4-formular. En kopi skal sendes til registret og en kopi til CFE (center for forretningsformaliteter);
– en original fuldmagt fra den juridiske repræsentant, hvis han ikke selv har underskrevet M4-formularen.

Overførsel til et land uden for Den Europæiske Union :

– to originale kopier af en anmodning til den dommer, der er udpeget til at føre tilsyn med RCS, om tilladelse til at flytte virksomhedens hjemsted til udlandet og til at slette virksomheden fra RCS-registret, samtidig med at den bevarer sin status som juridisk person;
originalt og nyligt bevis for virksomhedens registrering i et offentligt register i udlandet (registreringsuddrag fra det relevante register);
– en behørigt udfyldt og underskrevet M4-formular;
– en kopi, der skal sendes til registret;
– en original fuldmagt fra den juridiske repræsentant, hvis han eller hun ikke har underskrevet M4-formularen;
– en betaling, der dækker omkostningerne ved ansøgningen.

  • Betingelser for at opnå samtykke fra min handelsret

To væsentlige betingelser skal være opfyldt:

1. Virksomheden må ikke være i gang med en kollektiv procedure (tvangsakkord, tvangsopløsning eller retslig likvidation);
2. Den administrative sagsmappe skal være komplet og indeholde bevis for, at virksomheden allerede er registreret i værtslandet. Det nye selskab skal oprettes i mållandet og anmeldes til handelsrettens sekretær, så det kan slettes fra selskabsregistret.

 

 

Med venlig hilsen / Kind regards
Cabinet Nicolas BRAHIN
Advokatfirma i NICE, Lawyers in NICE
Camilla Nissen MICHELIS
Assistante – Traductrice
1, Rue Louis Gassin – 06300 NICE (FRANCE)
Tel : +33 493 830 876 / Fax : +33 493 181 437
Camilla.nissen.michelis@brahin-avocats.com
www.brahin-avocats.com

 

Ces articles peuvent vous intéresser

Internationale skatteaftaler og skattefrie strukturer : Fremme af systemisk logik
Posted on juli 16, 2024

Internationale skatteaftaler og skattefrie strukturer : Fremme af systemisk logik

Leje af møbleret eller umøbleret
Posted on maj 14, 2024

Leje af møbleret eller umøbleret

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?
Posted on april 24, 2024

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée