1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Momsordning inden for fast ejendom

Posted on august 6, 2020

Momsordning inden for fast ejendom: Statsrådet henviste sagen til EU-Domstolen

Staten har besluttet at stille EU-domstolen følgende to væsentlige spørgsmål:

Forbeholder momsdirektivets § 392 anvendelse af marginordningen på levering af bygninger, hvis erhvervelse har været underlagt moms, uden at den afgiftspligtige person, der videresælger dem, har haft ret til at nyde godt af fradrag, eller tillades det at anvende denne ordning på levering af bygninger, hvis erhvervelse ikke har været momspligtig?

Udelukker nævnte paragraf anvendelsen af ​​denne ordning på levering af ubebyggede arealer når – på tidspunktet mellem deres erhvervelse og deres videresalg – disse grunde, som er blevet købt men ikke er blevet bebygget, er blevet til grunde, der skal bebygges?

EU-Domstolens svar burde gøre det muligt at fjerne visse spørgsmål der måtte være opstået – vedr. anvendelse af den nuværende margenordning – på grund af skattemyndighedernes eller statsrådets holdninger. Sidstnævnte meddelte for nylig, at denne ordning ikke finder anvendelse på salg af grunde erhvervet som bebyggede grunde, men videresolgt som bygningsgrunde efter nedrivningen af ​​bygningerne, der var opført herpå.

Ces articles peuvent vous intéresser

Internationale skatteaftaler og skattefrie strukturer : Fremme af systemisk logik
Posted on juli 16, 2024

Internationale skatteaftaler og skattefrie strukturer : Fremme af systemisk logik

Leje af møbleret eller umøbleret
Posted on maj 14, 2024

Leje af møbleret eller umøbleret

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?
Posted on april 24, 2024

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée