1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

MOMS Hvordan får man refunderet et momstilgodehavende ?

Posted on januar 1, 2014

C A B I N E T     B R A H I N

DANSK-FRANSK ADVOKATFIRMA I FRANKRIG   /   DANISH-FRENCH LAW FIRM IN FRANCE


 

MOMS
Hvordan får man refunderet et momstilgodehavende ?

I år har din virksomhed større indgående moms end udgående moms. Virksomheden har derfor et momstilgodehavende. Hvordan får man det retur? Og er det en fordel?

Momstilgodehavende

Momsangivelse. Udgående moms skal tilbagebetales til skattevæsenet efter fradrag af indgående moms. Til dette formål skal der angives moms. Moms angives normalt årligt, hvis omsætningen ekskl. moms ikke overstiger 766.000 € (salgsaktiviteter) eller 231.000 € (serviceydelser). Dette er den forenklede almindelige ordning. Derudover kan virksomheden høre under den almindelige momsordning og skal angive moms månedligt (momsangivelse kan ske kvartalsvis, hvis den skyldige moms pr. år er lavere end 4.000 €).

Negativ momssaldo. For nystartede virksomheder er momssaldoen ofte negativ, hvilket skyldes større investeringer i opstartsperioden og en endnu forholdsvis lav omsætning. Snarere end at trække momstilgodehavende fra i de fremtidige momserklæringer, er det muligt at få den refunderet.

Anmodning om refusion

Hvis din virksomhed hører under den forenklede momsordning (årlig angivelse på blanket CA12), kan momstilgodehavendet kun refunderes, hvis det er på mindst 150 €. Anmodning om refusion kan ske på blanket CA12 i rubrikken, der er beregnet hertil. Hvis dit anpartsselskab « SARL » foretager en større investering, hvor momsen udgør mindst 760 €, kan du anmode om at få refunderet momsen kvartalsvis. Kopi af faktura med angivelse af moms skal vedlægges anmodningen.

Hvis din virksomhed hører under den almindelige momsordning, og moms angives (blanket CA3) hver måned, kan hyppigheden variere afhængig af beløbet, der skal refunderes.

Årlig refusion. Hvis momstilgodehavendet fra december (angivet i januar) er lig med eller højere end 150 €, kan det refunderes. Anmodningen skal ske samtidig med momsangivelse for december.

Eller kvartalsvis. Hvis der i de månedlige momsangivelser inden for et kvartal er tilgodehavender, kan refusion af det momstilgodehavende, der fremgår af sidste erklæring, refunderes, hvis tilgodehavendet er højere end 760 €. Anmodningen skal ske ved den sidste momsangivelse i kvartalet, april for første kvartal, juli for andet kvartal, oktober for tredje kvartal og januar for fjerde kvartal.

Eller månedligt. Fra 2009 kan man uden at vente til næste kvartal anmode om tilbagebetaling af momstilgodehavendet, hvis det er højere end 760 €.

Men er det hensigtsmæssigt?

Momsrefusion. Når anmodningen er sket og inden refusion (to – tre måneder), kan momstilgodehavendet ikke længere trækkes fra i de følgende momsangivelser. Hvis virksomheden skal tilbagebetale et større momsbeløb den efterfølgende måned, kan det angivne momstilgodehavende ikke trækkes fra. I dette tilfælde er en sådan fremgangsmåde ikke hensigtsmæssig.

Risiko for skattekontrol. Skattevæsenet kontrollerer nøje de indsendte anmodninger. Visse virksomheder har haft den kedelige overraskelse at få besøg af skattevæsenet allerede inden refusion.

Inden anmodning om refusion af momstilgodehavende skal man vurdere, om det er hensigtsmæssigt. Skattevæsenet undersøger anmodningerne grundigt. Risiker ikke besøg af skattevæsenet, hvis det blot drejer sig om et mindre momstilgodehavende!

 

Me Nicolas BRAHIN
Avocat au Barreau de NICE
Nicolas.brahin@brahin-avocats.com
Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en Droit Bancaire et Financier
Université Panthéon-Sorbonne (DESS 1997)

fichier à telecharger:
120921 MOMS (TVA)- redigeret 8.06.12.MIS_

Ces articles peuvent vous intéresser

Leje af møbleret eller umøbleret
Posted on maj 14, 2024

Leje af møbleret eller umøbleret

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?
Posted on april 24, 2024

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?

Beskatningen af udstationerede
Posted on april 15, 2024

Beskatningen af udstationerede

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée