1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Lønmodtager udsendt af arbejdsgiver

Posted on januar 20, 2017

Lønmodtager udsendt af arbejdsgiver

Lønmodtagere, der er sendt til udlandet af deres arbejdsgiver, og som ikke kan få fritagelse for indkomstskat i forbindelse med den aktivitet, de udøver uden for Frankrig, beskattes dog kun af den indtjening, de ville have opnået, hvis de havde arbejdet i Frankrig. Dette har til

formål at fritage løntillægget for yderligere skat, hvilket kan udbetales som diæter uden for Frankrig (skattelovens (CGI) § 81 A)

Skattefritagelsen er betinget af tre forhold, der samtidig skal være til stede:

– Løntillægget skal udbetales til gengæld for opholdet, der har været i arbejdsgiverens interesse og alene for denne

– Det skal kunne dokumenteres i en rejse, der kræver et ophold i et andet land på mindst 24 timer

– Og beløbet skal fastsættes forud for opholdet i udlandet på den ene side i forbindelse med antal ophold, varighed og sted, på den anden side med hensyn til den løn, der udbetales, uafhængig af løntillægget. Løntillægget kan ikke overstige 40 % af den fastsatte løn.

Myndighederne oplyser i henhold til forfatningsrådet Conseil d’Etats afgørelse af 10. april 2015 (CE, 10 apr. 2015, nr. 365851), at disse løntillæg er fritaget for indkomstskat indtil til et loft på 40 % af den årlige løn eksklusive tillæg, uden at det er nødvendigt at sammenholde

denne betaling med antal udsendelsesdage.

Eksempel: En lønmodtager, hvis referenceløn pr. år er 200.000 €, og som kan dokumentere 100 dages udsendelse over en årlig effektiv arbejdsperiode på 220 dage.

Under forudsætning af at der i beregningen af løntillægget er taget højde for destination og antal udsendelser, beløber tillæggets maksimale skattefrie beløb sig til 200.000 € x 0,4 = 80.000 €.

 

Disse bestemmelser gælder for indkomstskat fra 2013 og frem og for samtlige igangværende skattekontroller og tvister.

 

fichier à telecharger:
161207 Lønmodtager udsendt af arbejdsgiver (Salariés détachés à l’étrang…

Ces articles peuvent vous intéresser

Leje af møbleret eller umøbleret
Posted on maj 14, 2024

Leje af møbleret eller umøbleret

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?
Posted on april 24, 2024

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?

Beskatningen af udstationerede
Posted on april 15, 2024

Beskatningen af udstationerede

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée