1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Indkomstskat: online korrektionstjenesten for selvangivelser er åben!

Posted on august 25, 2021

Skatteydere, der efterfølgende bliver opmærksomme på en forglemmelse eller fejl i deres selvangivelse, der blev indsendt online i foråret 2021 for deres indkomst for 2020, kan rette den online indtil midten af december.

Indkomstskattekampagnen for 2020 er afsluttet, og alle skatteydere har modtaget eller vil i løbet af sommeren modtage deres skattemeddelelse.

Hvis du bagefter opdager, at du har begået en fejl i din selvangivelse, skal du vide, at du stadig kan rette den.

For dem, der indgiver deres selvangivelse online, kan denne rettelse foretages direkte online fra den 4. august og indtil midten af december 2021.

Bemærk venligst, at denne service ikke gælder for papirindberetninger.

Til gengࣼæld er den tilgængelig for skatteydere, der har anvendt den “stiltiende” erklæring, og som har glemt at ændre eller udfylde deres erklæring.

Det skal erindres, at nogle skatteydere nu er fritaget for at indgive en selvangivelse og kun foretager en kontrol af de oplysninger, som skattemyndighederne har kendskab til.

I praksis: Fjernkorrektionstjenesten er tilgængelig fra webstedet www.impots.gouv.fr i din personlige profil på nettet, men ikke på en smartphone.

Konkret set kan du ændre næsten alle oplysninger (indtægter, udgifter, skattefradrag osv.), undtagen dem, der vedrører din adresse, din civilstand eller din familiesituation (ægteskab, partnerskab osv.).

Oplysningerne vedrørende ejendomsværdiskatten (IFI), der fremgår af skema nr. 2042-IFI, kan også rettes.

Bemærk: Den kildeskattesats og eventuelt de rater, der er beregnet i slutningen af den ændrede angivelse, vises ikke automatisk i afsnittet “Administrer min kildeskat”, men først efter at den ændrede selvangivelse er blevet behandlet af skattemyndighederne.

Efter ændringen vil du modtage en ny skattemeddelelse med den endelige skat. Hvis skatten nedsættes, vil du få tilbagebetalt det for meget betalte beløb.

Hvis skatten forhøjes, vil det beløb, der skal betales samt fristen for betaling blive nævnt på denne nye meddelelse.

Bemærk: Hvis du har indsendt din oprindelige selvangivelse rettidigt, er der ingen straf for at foretage en rettelse.

Du kan dog blive pålagt renter på beløb, der ikke er anmeldt rettidigt.

Efter lukning af online fjernkorrektionstjenesten skal du ligesom andre skatteydere indgive en klage for at få ændret din selvangivelse.

Dette vil være muligt indtil den 31. december 2023.

Du kan gøre det online via det sikre meddelelsessystem på din personlige profil på nettet under overskriften “Jeg indberetter en fejl i beregningen af min skat” eller med posten til dit skattekontor.

 

Med venlig hilsen / Kind regards

Cabinet Nicolas BRAHIN

Advokatfirma i NICE, Lawyers in NICE

Camilla Nissen MICHELIS

Assistante – Traductrice

1, Rue Louis Gassin – 06300 NICE (FRANCE)

Tel :   +33 493 830 876      /    Fax : +33 493 181 437

Camilla.nissen.michelis@brahin-avocats.com

www.brahin-avocats.com

Ces articles peuvent vous intéresser

Internationale skatteaftaler og skattefrie strukturer : Fremme af systemisk logik
Posted on juli 16, 2024

Internationale skatteaftaler og skattefrie strukturer : Fremme af systemisk logik

Leje af møbleret eller umøbleret
Posted on maj 14, 2024

Leje af møbleret eller umøbleret

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?
Posted on april 24, 2024

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée