1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Individualisering af bygninger – oprettelse af et holdingselskab

Posted on februar 9, 2021

Individualisering af bygninger – oprettelse af et holdingselskab

Det tilrådes at oprette så mange virksomheder, som der er bygninger: denne ordning gør det muligt at gennemføre overførsler vedrørende hver bygning ved at sælge aktier i det pågældende ejendomsselskab.

I dette tilfælde vil formålet med hvert af selskaberne, der er defineret i vedtægterne, ikke blive udvidet til at omfatte ledelsen og administrationen af alle faste ejendomme, der ejes af selskabet, men vil vedrøre erhvervelse eller ledelse af en bestemt ejendom. En gruppering af disse forskellige ejendomsselskaber kunne imidlertid organiseres ved at oprette et holdingselskab, hvortil de forskellige partnere i de civile ejendomsselskaber bidrager med deres aktier. Dette bidrag til holdingselskabet kunne ydes i fuldt ejerskab eller med begrænset ejendomsret.

I sidstnævnte tilfælde bevarer bidragsyderne brugen af ​​deres aktier. Oprettelsen af ​​et holdingselskab er ikke kun beregnet til at samle flere civile ejendomsselskaber, der hver især er ejer af en bygning: det kan være fordelagtigt at lade et selskab, der er underlagt selskabsskat, eje anparterne i et civilt ejendomsselskab, der ikke er underlagt selskabsskat. Denne ordning giver derefter de partnere, der er fysiske personer, mulighed for at drage fordel af selskabsskattesystemet uden at være gået ind på den uigenkaldelige option, der går ud på at underkaste deres virksomhed denne ordning.

Når denne ordning gennemføres, altimens det civile ejendomsselskab allerede har fungeret og har genereret overskud, der er blevet hensat til reserver, forholder det sig sådan, at den transaktion, hvormed partnere i et civilt ejendomsselskab, der ikke er underlagt selskabsskat, bidrager med deres aktier til et kapitalselskab, der er underlagt denne skat, ingen indflydelse har på det civile ejendomsselskabs skatteordning. Det civile ejendomsselskab forbliver underlagt personselskabsordningen. Fordelingen af ​​overskuddet fra regnskabsårene før bidraget og placeret i reserve var skattefrit, eftersom dette overskud allerede var blevet beskattet.

Ces articles peuvent vous intéresser

Beskatningen af udstationerede
Posted on april 15, 2024

Beskatningen af udstationerede

Således beskytter du dig mod afdødes gæld
Posted on april 11, 2024

Således beskytter du dig mod afdødes gæld

Arvefølge og arv
Posted on marts 20, 2024

Arvefølge og arv

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée