1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Hvordan beskattes indkomst i en digital økonomi?

Posted on november 10, 2017

Den 12. juli 2017 afsagde forvaltningsdomstolen i Paris fem domme, der annullerer den berigtigelse, der er rejst af den franske stat mod Google for henved 1,115 milliarder €.

Sagen drejer sig om indkomst fra reklameaftaler, der var underskrevet af koncernens irlandske datterselskab på og til det franske marked, og hvor der ikke er noget beskatningsgrundlag i Frankrig.

Dommene er klare: Google skal ikke betale skat i Frankrig af denne indkomst.

Der hersker stadig bitterhed i forbindelse hermed, til trods for at loven er sket fyldest over for den amerikanske kæmpe.

Sammen med Google symboliserer Appel, Facebook og Amazon en ny økonomi, der er baseret på ideen om netværk.

Selskaberne er blevet ledere i en ny verden og vender op og ned på den industrielle tidsalders regler, hvor det virtuelle erstatter det materielle. Disse platforme uden ”fast jord” huser forskellige tjenesteydelser for at opfylde den stadigt voksende efterspørgsel på ydelser ”on demand”, crowdfunding eller lån og deleøkonomi. De har fuldstændig ændret spillereglerne. Også aktørerne i den nye økonomi har udviklet sig fx inden for immateriel ret og datasikkerhed på grund af nødvendigheden af at sikre sammenhængen på området og håndteringen af udfordringerne.

Andre venter i fornægtelse og kaster skylden på de digitale selskaber. Det er tilfældet for mange af aktørerne inden for skatteret, der i den manglende beskatning af størstedelen af de digitale kæmper kun ser eksperters manipulation, der gennem en aggressiv skatteoptimering kunstigt flytter indkomsten, og mener, at det kun er international ret, der kan ændre tingenes tilstand.

Dog er realiteten en helt anden. Territorial skat, som eksisterer i Frankrig, blev udviklet i den industrielle tidsalder med køb i butikker og fysiske relationer uden de mange virtuelle mellemled. I Google sagen udtalte forvaltningsdomstolen: Denne sag afslører manglerne i det aktuelle retslige grundlag. Disse mangler ville kun være af betydning for Statens budget, hvis det ikke var fordi, de medfører en væsentlig konkurrencefordel for de udenlandske digitale selskaber.

Men den digitale økonomis markedsandele og forhold som sikkerhed, sundhed, sikring af privatlivet, diplomatiet, etc. byder på adskillige udfordringer, der truer national suverænitet. Derfor er det vigtigt at sætte en stopper for fornægtelsen og åbne op for en konstruktiv tilgang til problemet, også inden for national ret.

Den forestilling, man har om beskatningstypen på digital indkomst, hænger stort set sammen med årsagen til, at den i dag ikke beskattes.

Der skal skelnes mellem den indkomst, der som følge af aggressive skatte- setups ikke pålægges skat, fordi den kunstigt flyttes, og den indkomst, der ikke er skattepligtig på grund af princippet om territorial skat.

En sondring vil for at dæmme op for indkomstflugten gøre det muligt at frigøre to regelsæt.

Et system til forebyggelse af misbrug og en definition af en indkomsts tilknytning til Frankrig for at tilpasse den til den digitale økonomi.

 

Med venlig hilsen

fichier à telecharger:
2017.11.03 – beskatning af indkomst i en digital øk (impos rev de l’écon numérique).doc

Ces articles peuvent vous intéresser

EU-lovgivning om digitale tjenester træder i kraft
Posted on april 28, 2023

EU-lovgivning om digitale tjenester træder i kraft

Hvad MiCa-forordningen vil ændre for kryptovalutaer
Posted on april 25, 2023

Hvad MiCa-forordningen vil ændre for kryptovalutaer

Fast ejendom: købere forhandler om rabatter
Posted on marts 27, 2023

Fast ejendom: købere forhandler om rabatter

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée