1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Hvis du ikke har foretaget nogen arveretlige dispositioner, bestemmer loven hvem, der arver dig.

Posted on januar 16, 2014

C A B I N E T     B R A H I N

DANSK-FRANSK ADVOKATFIRMA I FRANKRIG   /   DANISH-FRENCH LAW FIRM IN FRANCE


Hvis du ikke har foretaget nogen arveretlige dispositioner, bestemmer loven hvem, der arver dig.

Hvis du fx ikke har oprettet testamente, gavebrev eller livsforsikring til fordel for dine efterladte, bestemmer loven, hvordan arven efter dig fordeles og med hvor meget til hver.

• Hvis du ikke er gift, tilfalder hele arven dine børn til ligelig deling.

• Hvis du er gift, får din ægtefælle automatisk en del af arven. Arveloddets størrelse afhænger af, om du har andre arvinger, der er ligeberettigede med din ægtefælle. Hvis du har fået alle dine børn med din ægtefælle, kan sidstnævnte vælge at få brugsretten til hele formuen (dine børn arver ejendomsretten uden brugsret) eller ¼ af den fulde ejendomsret (dine børn arver de resterende ¾, som de deler ligeligt). Hvis du har børn fra et tidligere ægteskab, får din ægtefælle ¼ af den fulde ejendomsret, og dine børn deler ligeligt de resterende ¾.

Det er kun, hvis du ingen børn har, og dine forældre ikke lever mere, at din ægtefælle arver hele din  formue. Ægtefællen får også en livsvarig rettighed til boligen.

• Bemærk, hvis du ikke er gift, har din partner ikke ret til at arve dig, uanset om I er samboende eller har indgået samlivskontrakt (PACS).

• Hvis du hverken har børn eller ægtefælle, og dine forældre ikke lever mere, fordeles dine aktiver ligeligt mellem dine søskende. Hvis du ikke har søskende, fordeles arven efter dig med halvdelen til din mors familie og den anden halvdel til din fars familie. I hver gren af familien er det dine nærmeste slægtninge, der arver dig. Først kommer dine onkler eller tanter (slægtninge i 3. grad), derefter dine fætre og kusiner (slægtninge i 4. grad). Hvis der ikke er nogen arvinger i den ene del af familien, tilfalder arven de nærmeste slægtninge i den anden del af familien. Hvis der ikke er nogen arvinger på hverken mødrene eller fædrene side (eller kun arvinger udover 6. grad), arver den franske stat din formue.

Me Nicolas BRAHIN
Avocat au Barreau de NICE
Nicolas.brahin@brahin-avocats.com
Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en Droit Bancaire et Financier
Université Panthéon-Sorbonne (DESS 1997)

fichier à telecharger:
130927 laisser faire la loi . . .MIS_

Ces articles peuvent vous intéresser

EU-lovgivning om digitale tjenester træder i kraft
Posted on april 28, 2023

EU-lovgivning om digitale tjenester træder i kraft

Hvad MiCa-forordningen vil ændre for kryptovalutaer
Posted on april 25, 2023

Hvad MiCa-forordningen vil ændre for kryptovalutaer

Fast ejendom: købere forhandler om rabatter
Posted on marts 27, 2023

Fast ejendom: købere forhandler om rabatter

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée