1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Gode raad i forbindelse med selvangivelser

Posted on juli 1, 2020

Vores råd til korrekt udfyldelse af selvangivelse:

Oprettelsen af ​​kildeskat fritager dig ikke for at udfylde og validere din selvangivelse. På grund af Sundhedskrisen er tidsfristerne for dette blevet væsentligt forlænget.

Lønmodtagere – Tillæg eller faktiske omkostninger:

Visse valg skal træffes på erklæringstidspunktet. Til at starte med dem, der vedrører dine professionelle udgifter. Hvis du er lønmodtager, dækkes dine omkostninger automatisk med et standardfradrag på 10% med et minimum på 441 euro og højst 12.627 euros. Men du kan, hvis du er interesseret, fratrække dine omkostninger i forhold til deres faktiske beløb. Dette kræver, at du har opbevaret bilagene til dine udgifter. Fradraget vedr. de faktiske omkostninger er fordelagtigt, hvis dine omkostninger udgjorde mere end 10% af din løn, inklusive godtgørelse for professionelle omkostninger. Jo lavere din løn er, desto lettere er det at retfærdiggøre omkostninger, der overskrider denne grænse, især hvis du skulle flytte i 2019 for at tiltræde et nyt job (flytteomkostninger), hvis du arbejder hjemmefra (rejseomkostninger og / eller dobbelt bopæl) eller tværtimod, hvis du arbejder derhjemme i det mindste en del af tiden, og din arbejdsgiver ikke stiller et kontor til rådighed (lærere, hospitalspersonale, multikort-salgsrepræsentant osv.

Lejebolig Microfoncier eller régime réel-ordningen:

Hvis du har udlejet én eller flere umøblerede ejendomme, falder du automatisk ind under Microfoncier-ordningen, så længe huslejerne ikke har oversteget 15.000 euros. Skattemyndighederne beregner din skat på indtægter af fast ejendom ved at anvende en reduktion på 30% på beløbet af ​​de opgivne huslejer. Du bliver derfor kun beskattet med 70% af dette beløb, uanset størrelsen af dine omkostninger. Du kan fravige denne plan med henblik på at fratrække dine udgifter i forhold til deres faktiske og berettigede beløb. Denne mulighed forpligter dig i 3 år. Det gælder globalt for alle dine udlejede ejendomme. Det er fordelagtigt, når dine omkostninger udgør mere end 30% af dine huslejer. Dette kan være tilfældet, hvis du har renoveret en bolig, før den lejes ud. Men pas på:  I år gør en anti-optimeringsforanstaltning, der er indført på grund af det hvide år og kildeskat, at i tilfælde af beskatning i henhold til den reelle ordning, er vedligeholdelse, reparationer og reparationsarbejde og forbedringer foretaget i 2019 kun fradragsberettigede op til gennemsnittet af de udgifter, der er betalt i 2018 og 2019.

Selvangiv dine kapitalgevinster korrekt:

Dine kapitalgevinster fra 2019 som følge af salget af værdipapirer eller sociale afgifter (aktier, selskabsandele, obligationer, investeringscertifikater, SICAV-aktier og FCP-aktier) er skattepligtige i 2020. Kapitalvinding eller -tab svarer til forskellen mellem prisen på det solgte værdipapir (minus salgsomkostninger såsom handelsprovisioner, mæglergebyrer, formidlingsprovisioner, salær til syns- og skønsmænd osv.) og prisen for købet (øget anskaffelsesomkostninger). Den samlede gevinst eller tab i 2019 svarer til nettoresultatet af alle dine salg. I princippet blev dine gevinster og tab i 2019 beregnet af de finansielle institutioner, der administrerer dine værdipapirer. De burde normalt i begyndelsen af ​​året have sendt dig skatteformularer med de beløb, der skulle opgives og med angivelse af de rubrikker i erklæringen, der skulle udfyldes. Bemærk: Hvis du har haft kapitaltab i 2019, kan dette kun trækkes fra dine kapitalgevinster af samme art, der realiseres i løbet af de næste 10 år. Det kan ikke trækkes fra din indkomst i 2019.

Skat på fast ejendom: Således vurderer du din formue:

Hvis dine ejendomsaktiver (gæld trukket fra) overstiger 1,3 millioner euro, skal du svare skat heraf, og du skal indsende selvangivelse nr. 2042-IFI. Fristerne er de samme som for indkomstskat. Ud fra den indsendte selvangivelse beregner skattemyndighederne det beløb, der skal betales, generelt inden 15. september.

Sundhedskrisen ændrer på ingen måde værdiansættelsen af ​de ejendomsaktiver, der skal selvangives.  Værdien pr. 1. januar 2020 skal lægges til grund.

Ces articles peuvent vous intéresser

Internationale skatteaftaler og skattefrie strukturer : Fremme af systemisk logik
Posted on juli 16, 2024

Internationale skatteaftaler og skattefrie strukturer : Fremme af systemisk logik

Leje af møbleret eller umøbleret
Posted on maj 14, 2024

Leje af møbleret eller umøbleret

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?
Posted on april 24, 2024

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée