1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Gode raad i forbindelse med selvangivelser

Posted on juli 1, 2020

Vores råd til korrekt udfyldelse af selvangivelse:

Oprettelsen af ​​kildeskat fritager dig ikke for at udfylde og validere din selvangivelse. På grund af Sundhedskrisen er tidsfristerne for dette blevet væsentligt forlænget.

Lønmodtagere – Tillæg eller faktiske omkostninger:

Visse valg skal træffes på erklæringstidspunktet. Til at starte med dem, der vedrører dine professionelle udgifter. Hvis du er lønmodtager, dækkes dine omkostninger automatisk med et standardfradrag på 10% med et minimum på 441 euro og højst 12.627 euros. Men du kan, hvis du er interesseret, fratrække dine omkostninger i forhold til deres faktiske beløb. Dette kræver, at du har opbevaret bilagene til dine udgifter. Fradraget vedr. de faktiske omkostninger er fordelagtigt, hvis dine omkostninger udgjorde mere end 10% af din løn, inklusive godtgørelse for professionelle omkostninger. Jo lavere din løn er, desto lettere er det at retfærdiggøre omkostninger, der overskrider denne grænse, især hvis du skulle flytte i 2019 for at tiltræde et nyt job (flytteomkostninger), hvis du arbejder hjemmefra (rejseomkostninger og / eller dobbelt bopæl) eller tværtimod, hvis du arbejder derhjemme i det mindste en del af tiden, og din arbejdsgiver ikke stiller et kontor til rådighed (lærere, hospitalspersonale, multikort-salgsrepræsentant osv.

Lejebolig Microfoncier eller régime réel-ordningen:

Hvis du har udlejet én eller flere umøblerede ejendomme, falder du automatisk ind under Microfoncier-ordningen, så længe huslejerne ikke har oversteget 15.000 euros. Skattemyndighederne beregner din skat på indtægter af fast ejendom ved at anvende en reduktion på 30% på beløbet af ​​de opgivne huslejer. Du bliver derfor kun beskattet med 70% af dette beløb, uanset størrelsen af dine omkostninger. Du kan fravige denne plan med henblik på at fratrække dine udgifter i forhold til deres faktiske og berettigede beløb. Denne mulighed forpligter dig i 3 år. Det gælder globalt for alle dine udlejede ejendomme. Det er fordelagtigt, når dine omkostninger udgør mere end 30% af dine huslejer. Dette kan være tilfældet, hvis du har renoveret en bolig, før den lejes ud. Men pas på:  I år gør en anti-optimeringsforanstaltning, der er indført på grund af det hvide år og kildeskat, at i tilfælde af beskatning i henhold til den reelle ordning, er vedligeholdelse, reparationer og reparationsarbejde og forbedringer foretaget i 2019 kun fradragsberettigede op til gennemsnittet af de udgifter, der er betalt i 2018 og 2019.

Selvangiv dine kapitalgevinster korrekt:

Dine kapitalgevinster fra 2019 som følge af salget af værdipapirer eller sociale afgifter (aktier, selskabsandele, obligationer, investeringscertifikater, SICAV-aktier og FCP-aktier) er skattepligtige i 2020. Kapitalvinding eller -tab svarer til forskellen mellem prisen på det solgte værdipapir (minus salgsomkostninger såsom handelsprovisioner, mæglergebyrer, formidlingsprovisioner, salær til syns- og skønsmænd osv.) og prisen for købet (øget anskaffelsesomkostninger). Den samlede gevinst eller tab i 2019 svarer til nettoresultatet af alle dine salg. I princippet blev dine gevinster og tab i 2019 beregnet af de finansielle institutioner, der administrerer dine værdipapirer. De burde normalt i begyndelsen af ​​året have sendt dig skatteformularer med de beløb, der skulle opgives og med angivelse af de rubrikker i erklæringen, der skulle udfyldes. Bemærk: Hvis du har haft kapitaltab i 2019, kan dette kun trækkes fra dine kapitalgevinster af samme art, der realiseres i løbet af de næste 10 år. Det kan ikke trækkes fra din indkomst i 2019.

Skat på fast ejendom: Således vurderer du din formue:

Hvis dine ejendomsaktiver (gæld trukket fra) overstiger 1,3 millioner euro, skal du svare skat heraf, og du skal indsende selvangivelse nr. 2042-IFI. Fristerne er de samme som for indkomstskat. Ud fra den indsendte selvangivelse beregner skattemyndighederne det beløb, der skal betales, generelt inden 15. september.

Sundhedskrisen ændrer på ingen måde værdiansættelsen af ​de ejendomsaktiver, der skal selvangives.  Værdien pr. 1. januar 2020 skal lægges til grund.

Ces articles peuvent vous intéresser

Beskatningen af udstationerede
Posted on april 15, 2024

Beskatningen af udstationerede

Således beskytter du dig mod afdødes gæld
Posted on april 11, 2024

Således beskytter du dig mod afdødes gæld

Arvefølge og arv
Posted on marts 20, 2024

Arvefølge og arv

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée