1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Et afkald på en ret kan være en gavedisposition eller skatteyderes uheld

Posted on januar 30, 2020

Et afkald på en ret kan være en gavedisposition: eller skatteyderes uheld, der havde glemt …

 

Et selskab, der bliver fuldstændig ejer af en ejendom efter brugshavers for tidlige afkald på sin brugsret, kan pålægges både gaveafgift og selskabsskat. Dette er resultatet af kombinationen af ​​to beslutninger truffet af Den Franske Kassationsret og Statsrådet.

 

Det ser ud til, at skattevæsenet har blandet to spørgsmål sammen: gavedisposition til et selskab og indirekte gavedisposition til en fysisk person via et formidlingsfirma. I en dom af 24. januar 2018 erklærede Den Franske Kassationsret, at mellemkomsten af ​​et selskab ikke forhindrer antagelse som indirekte gavedisposition til fordel for en fysisk person. Når gavegivers frie hensigt er rettet mod en fysisk person, og han bruger et firma udelukkende som en formidler i forbindelse med sin gavedisposition, er gavemodtager den fysiske person selv og ikke virksomheden. Omvendt når intentionen om gave er direkte rettet mod selskabet, er selskabet gavemodtager.

 

Skattemyndighederne kunne derfor ikke – uden at modsige sig selv – i nærværende tilfælde påberåbe sig en indirekte gavedisposition til børn via et formidlingsfirma.

 

Når denne rekonstitution finder sted før den normale periode for forbruget, det vil sige inden brugshavers dødsfald eller udløbet af den tidsramme som brugsretten er fastsat indenfor, vurderer statsrådet, at det resulterer i erhvervelsen af ​​nye rettigheder for indehaveren af den blotte ejendomsret, der, hvis han ikke havde givet afkald, først kunne have været blevet fuld ejer på datoen på hvilken brugsretten normalt ville være udløbet naturligt. Statsrådet skønner, at denne erhvervelse fører til en stigning i selskabets nettoaktiver, der udgør en skattepligtig fortjeneste.

Kan denne 73% skat betragtes som i strid med ligestillingsprincippet, der fremgår af §13 i menneskerettighedserklæringen? Lad os huske på, at dette princip indeholder to ideer: en lige fordeling af skattetrykket og respekten for ​​den bidragende kapacitet.

Ces articles peuvent vous intéresser

Elektronisk fakturering : Deadlines udskudt
Posted on oktober 4, 2023

Elektronisk fakturering : Deadlines udskudt

Forbrugerkredit: Hvad er bankens forpligtelser?
Posted on september 13, 2023

Forbrugerkredit: Hvad er bankens forpligtelser?

Forbrugerlån – forældelsesfristens manglende håndhævelse
Posted on august 18, 2023

Forbrugerlån – forældelsesfristens manglende håndhævelse

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée