1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Ejere er forpligtet til at oplyse skattemyndighederne om beboelsen af deres ejendom.

Posted on februar 20, 2023

Ejere har indtil den 30. juni til at indberette dette. Hvis man glemmer det, kan man risikere bødestraf. Dette vedrører 34 millioner franskmænd. 

Ejere skal give flere oplysninger til skattemyndighederne om den bolig, de ejer. De har nu indtil den 30. juni til at opføre deres ejendomme på listen og oplyse om deres beboelsesstatus – personligt beboet, udlejet, ledig….-, huslejen eller lejekontraktens art – tomt, møbleret…. – alt sammen på den franske skattehjemmeside Impôts.gouv.fr.

Formålet med denne nysgerrighed fra skattemyndighedernes side? For at få et bedre kendskab til skatteydernes aktiver, men først og fremmest for at skaffe nye indtægter.
Boligskatten (taxe d’habitation) forsvandt for ejere af en hovedbolig den 1. januar 2023, men ejere af en sekundærbolig er stadig omfattet af den. 

På samme måde skal ejere af ubeboet bolig oplyse det. I byer, hvor der er mangel på udlejningsmuligheder, skal de betale skat på ledige boliger. Denne afgift vil stige i 2023 (17 % af ejendommens lejeværdi i det første år,
hvor ejendommen står tom, derefter 34 %).

Indtil nu har skattemyndighederne kun haft få data til at opkræve denne afgift. Denne indsamling af oplysninger bør også gøre det muligt for skattemyndighederne at ajourføre de matrikulære lejemålsgrundlag, som anvendes til beregning af ejendomsskatten.

Denne reform skal være afsluttet senest i 2026.

Ikke mindre end 34 millioner franskmænd (juridiske personer, fysiske personer, brugsrettighedshavere, deltagere i civile ejendomsselskaber….) er berørt af disse nye forpligtelser. Det er i deres interesse at spille spillet. 

 

Personer, der ikke overholder reglerne, risikerer en bøde på 150 EUR pr. ejendom. 

 

Ces articles peuvent vous intéresser

Beskatningen af udstationerede
Posted on april 15, 2024

Beskatningen af udstationerede

Således beskytter du dig mod afdødes gæld
Posted on april 11, 2024

Således beskytter du dig mod afdødes gæld

Arvefølge og arv
Posted on marts 20, 2024

Arvefølge og arv

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée