1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

De seneste nyheder om skat for virksomheder

Posted on august 25, 2021

Den første ændringsfinanslov for 2021 er blevet vedtaget. På baggrund af krisens afslutning indføres der en række skatteforanstaltninger for at støtte virksomheder, der stadig er ramt af sundhedskrisen.

Der er blevet truffet en række skatteforanstaltninger til fordel for virksomheder, der er ramt af sundhedskrisen. Præsentation af de vigtigste af dem.

Udvidelse af “carry back”-ordningen

Selskabsskattepligtige virksomheder, der lider et skattemæssigt underskud, kan vælge at overføre det til overskuddet i det foregående år med et maksimum på 1 mio.

De har derefter en skattegodtgørelse, der er kendt som “carry back”. For det første underskud, der konstateres for et regnskabsår, der slutter mellem den 30. juni 2020 og den 30. juni 2021, kan selskaberne dog overføre dette underskud til overskuddet i de tre foregående regnskabsår uden nogen beløbsbegrænsning.

Denne option kan udnyttes indtil den 30. september 2021.

Bemærk: Kravet beregnes med den selskabsskattesats, der gælder for regnskabsår fra 2022, dvs. 25 % (eller 15 % op til 38 120 EUR af overskuddet, hvis virksomheden har en omsætning på under 10 mio. EUR).

Beskatning af Covid-støtte

Den støtte, der udbetales af solidaritetsfonden, er fritaget for selskabsskat, indkomstskat og alle sociale bidrag og afgifter.

Desværre gælder denne skattemæssige og sociale neutralitet ikke for nødhjælp (bortset fra støtte til overtagelse af en virksomhed), som staten udbetaler som supplement til denne fond fra 2021, dvs. støtte til “faste omkostninger”, støtte til operatører af skilifter og støtte til “sæsonbestande”.

Forlængelse af den øgede sats for IR-PME-reduktionen

For at støtte genopretningen er satsen for indkomstskattenedsættelse for investeringer i SMV’er (“Madelin”-ordningen) blevet forhøjet fra 18 % til 25 % for betalinger i 2022, med forbehold af Europa-Kommissionens godkendelse.

Med venlig hilsen / Kind regards

Cabinet Nicolas BRAHIN

Advokatfirma i NICE, Lawyers in NICE

Camilla Nissen MICHELIS

Assistante – Traductrice

1, Rue Louis Gassin – 06300 NICE (FRANCE)

Tel :   +33 493 830 876      /    Fax : +33 493 181 437

Camilla.nissen.michelis@brahin-avocats.com

www.brahin-avocats.com

Ces articles peuvent vous intéresser

Notat om flytning af det vedtægtsmæssige hjemsted
Posted on februar 26, 2024

Notat om flytning af det vedtægtsmæssige hjemsted

International arv: Bestemmelse af den gældende lov i forbindelse med en international arv
Posted on januar 16, 2024

International arv: Bestemmelse af den gældende lov i forbindelse med en international arv

Den nye dobbeltbeskatningsaftale med Franrig
Posted on januar 15, 2024

Den nye dobbeltbeskatningsaftale med Franrig

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée