1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Arvefølge og arv

Posted on marts 20, 2024

Hvem er arvinger, hvis afdøde var gift?

Prioriterede børn

Hvis den afdøde ikke har lavet et testamente, bliver hans ejendom delt mellem hans arvinger i den rækkefølge, som loven foreskriver.
Børnene har fortrinsret. De går forud for de andre medlemmer af den afdødes familie, bortset fra den efterladte ægtefælle, som de deler hele boet med.

Ægtefæller er altid arvinger

Manden eller konen modtager altid og automatisk en del af boet. Når den afdøde kun efterlader sig børn, arver den længstlevende ægtefælle enten hele boet i uskiftet bo eller det fulde ejerskab af en fjerdedel af boet. Valget er deres.
Børnene får resten, dvs. det blotte ejerskab af hele boet eller det fulde ejerskab af tre fjerdedele af boet. Boet deles ligeligt mellem børnene.
Hvis der er børn fra et tidligere ægteskab, arver ægtefællen en fjerdedel af boet i fuldt ejerskab, uden mulighed for at vælge brugsretten til boet. I et sådant tilfælde deler alle børn (uanset om de er fra samme par eller ej) altid tre fjerdedele af boet i fuldt ejerskab.

I fravær af børn

Den længstlevende ægtefælle arver hele boet, hvis den afdødes forældre også er afgået ved døden. Brødre og søstre, nevøer og niecer er udelukket fra boet.
Men hvis begge den afdødes forældre stadig er i live, modtager de halvdelen af arven. I dette tilfælde modtager enken eller enkemanden den resterende halvdel (tre fjerdedele, hvis kun en af forældrene er i live).

Hvilke rettigheder har ægtefællen over ejendommen?

Et minimum af et års beskyttelse

I året efter dødsfaldet kan den længstlevende ægtefælle bo gratis i parrets hjem (også selv om det er afdødes egen ejendom) og bruge møblerne. De behøver ikke at forlade deres hjem i en fart, og deres livsmiljø er beskyttet. Værdien af denne ret reducerer ikke deres andel af arven. Hvis parret var lejere, refunderes den husleje, som den længstlevende ægtefælle har betalt, i et år af boet (dvs. af arvingerne).

En ret for livet

Efter denne etårige periode kan han/hun stadig bo der og bruge møblerne resten af sit liv. Der er ingen grund til at bede om dette, hvis man ikke arver, eller hvis man arver en del af boet med fuld ejendomsret. For hvis man arver hele boet med fuld ejendomsret eller brugsret, nyder man allerede godt af brugen af hjemmet og møblerne resten af deres liv.
Så med denne livsvarige interesse, og efter det første år, fortsætter ægtefællen med at bebo hjemmet. Værdien af denne ret trækkes fra hans eller hendes arverettigheder og derfor fra hans eller hendes andel af arven (hvis den overstiger denne andel, behøver han eller hun ikke at kompensere de andre arvinger).

Grænserne for livsinteresse

Den længstlevende ægtefælle bevarer retten til at bruge og bo i ejendommen, selv om han eller hun gifter sig igen. På den anden side er de forpligtet til at bo i ejendommen selv: de kan ikke leje den ud, medmindre de har brug for at skaffe de nødvendige ressourcer til at flytte i en bolig eller et etablissement der passer til deres behov. De andre arvinger kan ikke gøre indsigelse mod denne ret. Men efter gensidig aftale med den længstlevende ægtefælle kan de konvertere den til et livsvarigt salg eller et engangsbeløb.

Hvem er arvingerne, hvis den afdøde ikke var gift?

De fire klasser af arvinger

Familiemedlemmer arver på denne måde:

– Arvinger af 1. orden: børn og deres efterkommere (børnebørn, oldebørn osv.).
– Arvinger af 2. orden: far og mor; brødre og søstre og deres efterkommere (nevøer, niecer);
– Arvinger af 3. orden: andre slægtninge i opstigende linje end far og mor (navnlig bedsteforældre);
– Arvinger af 4. orden: andre slægtninge end brødre og søstre og deres efterkommere (onkler, tanter, fætre og kusiner til og med 6. grad).
Hver af disse fire kategorier udgør en arverækkefølge, der udelukker de følgende. I praksis betyder det, at hvis der ikke er nogen arvinger i 1. række, har dem i 2. række forrang for dem i 3. og 4. og så videre.
Bemærk, at når det gælder samlevere og PACS-partnere, arver den længstlevende ægtefælle ikke, hvis han/hun ikke er blevet udpeget som arving i testamentet.

Enlige arvinger

Når den afdøde efterlader sig børn, fortrænger de alle andre familiemedlemmer og deler boet ligeligt. I praksis får forældre, søskende, fætre og kusiner osv. ingenting.

Resten af familien

Hvis der ikke er nogen børn (eller børnebørn til at repræsentere dem), er det arvingerne af anden orden, der skal efterfølge den afdøde. Den afdødes far, mor, brødre og søstre deler boet. Hver af forældrene modtager en fjerdedel af den afdødes formue, og brødrene og søstrene (eller deres børn i tilfælde af førdødsfald) deler den resterende halvdel ligeligt.
Hvis kun den ene af afdødes forældre er i live, arver han eller hun en fjerdedel af boet, mens brødrene og søstrene deler de resterende tre fjerdedele ligeligt. Hvis begge afdødes forældre er døde, modtager brødrene og søstrene boet.

 

Cabinet Nicolas BRAHIN
Advokatfirma i NICE, Lawyers in NICE
Camilla Nissen MICHELIS
Assistante – Traductrice
1, Rue Louis Gassin – 06300 NICE (FRANCE)
Tel : +33 493 830 876 / Fax : +33 493 181 437
Camilla.nissen.michelis@brahin-avocats.com
www.brahin-avocats.com

Ces articles peuvent vous intéresser

Beskatningen af udstationerede
Posted on april 15, 2024

Beskatningen af udstationerede

Således beskytter du dig mod afdødes gæld
Posted on april 11, 2024

Således beskytter du dig mod afdødes gæld

Arvefølge og arv
Posted on marts 20, 2024

Arvefølge og arv

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée