Rådgiver og assisterer et internationalt klientel inden for selskabsret, bankret, finanslov, handelsret, finansieringsprojekter.
Han bistår også sine klienter inden for international privatret, civil- og handelsret (løsøre- og ejendomssikkerhedsret) og insolvensret.