1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Virksomhedsleder: Optimer din indtjening!

Posted on februar 6, 2015

Regnskabsårets afslutning nærmer sig, og du skal beslutte dig for den rigtige strategi. Med det formål at opnå en skattemæssig gevinst i din virksomhed gennem et fornuftigt valg mellem gratiale og dividende. Vores råd …

En nødvendig forudsætning. Udbetaling af en ekstra indtægt til sig selv forudsætter naturligvis, at virksomhedens likviditet tillader det og med den risiko, at du drages til ansvar.

 

GRATIALE ELLER DIVIDENDE?

 

Dividender er skattepligtige. Dividender skal opgives som indkomstskat under ”kapitalindkomst”.

… dog ikke hele beløbet! Faktisk giver dividender mulighed for et bundfradrag på 40 %, hvortil kommer et yderligere bundfradrag på 1.525 Euro for enlige og 3.050 Euro for par.

Valgmulighed. Du kan vælge at betale en fast procentdel. Afgiftssatsen beløber sig herefter til 21 % (efter 01.01.12, tidligere 19 %). Den beregnes af bruttoindtægten uden anvendelse af bundfradragene.

Vigtigt at vide. Valget skal foretages for hver opkrævning og kan gælde hele beløbet eller blot en del af din indkomst. I sidstnævnte tilfælde kan du ikke for den øvrige skattepligtige indkomst drage fordel af bundfradrag eller skattebegunstigelse, hvilket i praksis gør valget af en delvis benyttelse uinteressant.

De sociale afgifter med en samlet fordelagtig sats på 13,50 %! Faktisk er dividender ikke pålagt alle de sociale bidrag, der gælder for løn og honorarer!

Gratiale beskattes som løn. Afgifter på gratiale, følger de regler, der gælder for løn og honorarer. Det samme gælder for de sociale og skattemæssige afgifter.

Vær opmærksom på, at skattevæsenet kan vurdere, at din samlede aflønning (månedsløn og gratiale) er for høj. Det, der er ”modtaget for meget”, ville kunne blive beskattet som dividende, uden dog at give mulighed for skattemæssige fordele.

For at foretage det rigtige valg.

Med hensyn til din sociale sikring. Den er knyttet til niveauet for de sociale bidrag, idet disse som beregningsgrundlag har løn, honorarer og gratialer. Bemærk, at op til en vis grænse, forbedrer de sociale bidrag ikke din sociale dækning, men er kun egentlige sociale afgifter!

Råd. Inden du beslutter dig, bør du i detaljer gøre dig bekendt med de regler, der gælder for din sociale sikring.

Det skal ligeledes oplyses, at hvis du ikke er eneejer af selskabskapitalen, stiger omkostningen ved fordeling af dividende, idet du går glip af indtægter til fordel for de øvrige parthavere. Derudover skal såvel fordeling af dividende som udbetaling af et ekstraordinært gratiale først godkendes på generalforsamlingen.

Fransk formueskat (ISF). Sørg for at dine samlede honorarer og gratialer udgør mindst 50 % af dine erhvervsindtægter. De værdipapirer, du har i virksomheden, der betragtes som dit ”professionelle værktøj”, er således fritaget for formueskat.

Andre løsninger. Overvej også den mulighed, der er i yderligere forsikring af typen kaldet ”Madelin”. Indbetalingerne er fradragsberettigede op til en vis grænse.

Ces articles peuvent vous intéresser

Leje af møbleret eller umøbleret
Posted on maj 14, 2024

Leje af møbleret eller umøbleret

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?
Posted on april 24, 2024

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?

Beskatningen af udstationerede
Posted on april 15, 2024

Beskatningen af udstationerede

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée