1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Virksomhedsfinans (2014)

Posted on januar 20, 2014

C A B I N E T     B R A H I N

DANSK-FRANSK ADVOKATFIRMA I FRANKRIG   /   DANISH-FRENCH LAW FIRM IN FRANCE


Virksomhedsfinans

Bevis for gældsbrev

Den retsakt, ved hvilken én part forpligter sig over for en anden part til at betale ham en sum penge, skal fastslås i et dokument, der indeholder underskrift fra den, der har indgået denne forpligtelse samt dennes angivelse af beløbet skrevet fuldt ud med bogstaver og med tal. (§ 1326 i Den franske civillovbog, lov af 13.03.2000).

Det er sådan, at angivelsen af beløbet i bogstaver og tal, der er skrevet af den part, der forpligter sig, ikke længere nødvendigvis behøver at være håndskreven, men den skal laves, alt efter mediet, i overensstemmelse med en af metoderne til identificering af elektroniske underskrifter eller i overensstemmelse med enhver anden metode, der gør det muligt at sikre sig, at underskriveren nu også er den, der har skrevet angivelsen.

Efter at have udsagt dette princip, har Højesteretten annulleret en af en appelret afsagt dom, ifølge hvilken et privatoprettet gældsbrev, i hvilket angivelsen af det skyldte beløb var maskinskrevet, og hvor det kun var underskriften, der var skrevet af debitor, kun udgjorde starten på skriftligt bevismateriale.

Siden loven 2000-230 af 13. marts 2000, der vedrører tilpasning af bevisspørgsmålet til den moderne informationsteknologi, er det sådan, at angivelsen af det beløb, som en ophavsmand til et gældsbrev (bla. kaution) forpligter sig til at betale, ikke længere behøver at være skrevet af  ham. Det er nok, at den er skrevet ”ved ham”. (Jvf. Den Franske Civillovbog § 1326 – C.civ. art.13326). Efter vores mening er det første gang, at Kassationsretten heraf konkluderer, at angivelsen godt må være maskinskreven. Man skal så bare sikre sig, at den, der har skrevet angivelsen, nu også er den, der har underskrevet dokumentet. Til det formål henholder retten sig til metoderne til identificering af elektroniske underskrifter (§ 1108-1 i Den Franske Civillovbog. Art. 1108-1 du Code Civil: ”når der kræves en angivelse, der skal skrives af den, der forpligter sig, kan denne person lave den elektronisk, hvis betingelserne for denne skriveform kan garantere, at den kun kan være lavet af ham”. § 1316-4: ”en elektronisk underskrift består i brugen af en pålidelig metode til identificering, der garanterer dens forbindelse til det dokument, den knytter sig til”, eller enhver anden metode.

 

 

Me Nicolas BRAHIN
Avocat au Barreau de NICE
Nicolas.brahin@brahin-avocats.com
Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en Droit Bancaire et Financier
Université Panthéon-Sorbonne (DESS 1997)

fichier à telecharger:
080415 Finances de l’entreprise traduction.MIS_

Ces articles peuvent vous intéresser

Leje af møbleret eller umøbleret
Posted on maj 14, 2024

Leje af møbleret eller umøbleret

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?
Posted on april 24, 2024

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?

Beskatningen af udstationerede
Posted on april 15, 2024

Beskatningen af udstationerede

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée