1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Tinglyningsreglerne…

Posted on januar 1, 2014

C A B I N E T     B R A H I N

DANSK-FRANSK ADVOKATFIRMA I FRANKRIG   /   DANISH-FRENCH LAW FIRM IN FRANCE


Tinglysningsreglerne vedrørende prioritetsplads og pant er netop blevet ændret ved fransk lovdekret. Dette er sket med henblik på at tage højde for nogle nye bestemmelser, som indgår i lovreformen om sikkerhedsstillelse.

I kraft af denne ændring kan man nu i en låneaftale indsætte en klausul, hvorefter debitor og kreditor aftaler, at sidstnævnte bliver ejer af den pantsatte ejendom i tilfælde af udeblivelse af betaling af den sikrede gæld. Denne klausul kan dog ikke bruges i de tilfælde, hvor det er debitors primære bolig, der er gæld i (Den Franske Civillovbog  § 2459 og fra retsafgørelse af 23. marts 2006: BRDA 7/06 inf. 26 nr. 60).

Lovdekretet præciserer endvidere, at en eventuel aftale om, at kreditor ved debitors manglende betaling uden videre bliver ejer af pantet, skal anføres i det lovpligtige følgedokument, som skal indleveres samtidig med tinglysning af pantebrev. Desuden skal det også anføres i en aftale mellem debitor og kreditor, ved hvilken de måtte være blevet enige om at konvertere et pantebrev, der blev tinglyst inden den omtalte retsafgørelse af 23. marts 2006 trådte i kraft, til et hypothèque rechargeable, der på mange måder minder om et dansk ejerpantebrev (lovdekret 55-1350 af 15. oktober 1955, § 55, 2-3° og §57-3, 2°-g, der er blevet ændret).

Derudover bestemmer det nye lovdekret indholdet af det dokument, der oprettes ved deponering af tinglysningsdokumenter, ved hvilket långiver kan give afkald på prioritetsplads mod stiftelse af hypothèque rechargeable (Lovdekret 55-1350 §57-3, 2°-g revideret). Det er således en ny mulighed for långivere, der har tinglyst deres prioritetsplads inden 20. februar 2007 (Lov 2007(212 af 20. februar 2007, §10.)

Me Nicolas BRAHIN
Avocat au Barreau de NICE
Nicolas.brahin@brahin-avocats.com
Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en Droit Bancaire et Financier
Université Panthéon-Sorbonne (DESS 1997)

fichier à telecharger:
080630 traduction de publicité foncière des hypothèques.MIS_

Ces articles peuvent vous intéresser

Vedligeholdelsesarbejde og forbedring af familiens ejendom og samtidig undgå konflikter
Posted on januar 10, 2023

Vedligeholdelsesarbejde og forbedring af familiens ejendom og samtidig undgå konflikter

Tre forholdsregler for at holde huset i familiens fold
Posted on november 25, 2022

Tre forholdsregler for at holde huset i familiens fold

Juridisk ordning og status for FUNDATIONER i FRANKRIG
Posted on oktober 11, 2022

Juridisk ordning og status for FUNDATIONER i FRANKRIG

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée