1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Støtteplan for selvstændige erhvervsdrivende 20 nye støtteforanstaltninger

Posted on september 22, 2021

Støtteplan for selvstændige erhvervsdrivende: 20 nye støtteforanstaltninger 

 

Den 16. september fremlagde den franske præsident en støtteplan for selvstændige erhvervsdrivende.

På menuen: 20 nye foranstaltninger baseret på 5 søjler.

At tilbyde iværksættere “en enklere og mere beskyttende ramme for etablering af en virksomhed” og “støtte dem under hele udøvelsen af deres virksomhed”:

Det er målsætningerne for den udøvende myndighed med den plan, som statsoverhovedet annoncerede den 16. september til fordel for de 2,9 millioner selvstændige erhvervsdrivende.

Tyve foranstaltninger baseret på fem hovedområder vil blive iværksat fra januar 2022 og gennemført via tre lovtekster:

Et lovforslag om selvstændige erhvervsdrivende, et finanslovforslag og et lovforslag om finansiering af social sikring.

En første akse i den plan, som Emmanuel Macron har fremlagt, vedrører selvstændige erhvervsdrivendes juridiske status.

Det er hensigten at skabe en enkelt, beskyttende status for den enkelte iværksætter.

Desuden vil det være lettere at omdanne en enkeltmandsvirksomhed til et selskab.

Andre foranstaltninger har til formål at forbedre og forenkle den sociale beskyttelse af selvstændige erhvervsdrivende.

Regeringen har til hensigt:

– At lette adgangen til den frivillige forsikringsordning mod risikoen for arbejdsulykker og erhvervssygdomme ved at sænke bidragssatsen;

– At beskytte den samarbejdende ægtefælle bedre;

– Muliggøre graduering af de sociale bidrag i realtid;

– Fjerne sanktioner for undervurdering af den endelige indkomst;

– At neutralisere krisens virkninger på beregningsgrundlaget for retten til dagpenge;

-Bevarelse af pensionsrettigheder for selvstændige erhvervsdrivende, der er ramt af sundhedskrisen.

Et andet mål for den udøvende myndighed er at lette omskoling og uddannelse af selvstændige erhvervsdrivende.

Med henblik herpå vil den:

– Gøre selvstændige erhvervsdrivende berettigede til godtgørelse for selvstændige erhvervsdrivende (ATI), når deres aktivitet ikke længere er økonomisk levedygtig;

– Lempe kravet om minimumsindkomst for at modtage IWA;

– Fordobling af skattefradraget for uddannelse af ledere af VSE-virksomheder.

Regeringen vil også arbejde for at fremme overførsel af virksomheder og knowhow.

Den har således forpligtet sig til at:

– At fremme overtagelsen af virksomheder;

– Tilskynde til overdragelse af en virksomhed under managementleasing;

– Midlertidigt at lempe fristen for at søge om fritagelse for kapitalgevinstskat ved salg af en virksomhed ved pensionering;

– Forhøjelse af lofterne for delvis og fuldstændig fritagelse for kapitalgevinster ved salg af individuelle virksomheder.

Den femte og sidste akse i den fremlagte støtteplan skal lette de procedurer, som selvstændige erhvervsdrivende står over for, idet tanken er at forenkle deres juridiske rammer og deres adgang til information.

Med henblik herpå vil den udøvende myndighed:

Forenkle opstarten af selvstændig virksomhed;

Gøre betingelserne for udstedelse af årvågenhedscertifikater mere fleksible;

Lette behandlingen af gæld i form af sociale bidrag, der skyldes af majoritetsledere i selskaber med begrænset ansvar i forbindelse med procedurer vedr. enkeltpersoners overdrevne gæld;

Præcisere og tilpasse fælles regler for de liberale erhverv;

Oprette et fælles websted for at forbedre information og vejledning for iværksættere.

 

Med venlig hilsen / Kind regards

Cabinet Nicolas BRAHIN

Advokatfirma i NICE, Lawyers in NIC

Camilla Nissen MICHELIS

Assistante – Traductrice

1, Rue Louis Gassin – 06300 NICE (FRANCE)

Tel :   +33 493 830 876      /    Fax : +33 493 181 437

Camilla.nissen.michelis@brahin-avocats.com

www.brahin-avocats.com

Ces articles peuvent vous intéresser

Leje af møbleret eller umøbleret
Posted on maj 14, 2024

Leje af møbleret eller umøbleret

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?
Posted on april 24, 2024

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?

Beskatningen af udstationerede
Posted on april 15, 2024

Beskatningen af udstationerede

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée