1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Standarder for handicapvenlig adgang til nyopførte boliger- Normes d’accessibilité: du nouveau dans le neuf

Posted on september 6, 2016

Objet: Standarder for handicapvenlig adgang til nyopførte boliger- Normes d’accessibilité: du nouveau dans le neuf

 

Standarder for handicapvenlig adgang til nyopførte boliger

 

De offentlige myndigheder har for nylig udsendt to lovtekster, der væsentligt ændrer de eksisterende regler vedrørende handicappedes adgang til nyopførte boliger…

 

For design og byggeri af boliger skal der overholdes særlige regler for at sikre, at handicappede har adgang til boligen. Reglerne gælder bygninger til kollektiv beboelse og individuelle huse, der bygges eller renoveres for at kunne sælges eller lejes ud.

 

I juni 2014 var de offentlige myndigheder i færd med at forenkle reglerne på flere punkter, hvilket blev færdiggjort i et dekret den 24.12.2015, der mundede ud i en bekendtgørelse samme dato.

 

De to tekster blev offentliggjort i det offentlige Lovtidende, Journal Officiel, den 27.12.2015.

 

Tekniske specifikationer

 

Bekendtgørelsen af 24.12.2015 gælder en omformning af de tekniske specifikationer for at overholde en handicapvenlig adgang til boligen. Bekendtgørelsen giver især mulighed for at imødegå de lovmæssige forpligtelser gennem løsninger med lignende virkning for nye tekniske regler.

 

De ny tekniske regler, der er fastsat i bekendtgørelse af 24.12.2015, gælder i princippet fra 1.04.2016 (ansøgning om byggetilladelse, der indgives fra denne dato). Indtil da skal der tages højde for bekendtgørelsen af 1.08.2006.

 

Men to regler, der er fastsat i dekretet, gælder allerede ansøgning om byggetilladelse.

 

Den ene gælder adgangsforhold til boliger med flere etager i kollektive boligbyggerier. Den anden drejer sig om opførelse af individuelle huse med to boliger bygget ovenpå hinanden, selvom det kun er delvist, eller en bolig og et særskilt brugsrum, der benyttes til andet end bolig.

 

Projektsalg

 

De nye lovtekster har etableret en foranstaltning, der især vedrører projektsalg af boliger. Venligst bemærk, at denne bestemmelse allerede gælder, uden udsættelse.

 

For at gøre det muligt at tilpasse boligen til købers behov og krav kan køber af projektsalg gøre brug af ”justerbare bygningsarbejder”, der afviger fra reglerne om nem adgang (fx ekstra skillevægge).

 

I praksis

 

En aftale om byggeri, der kan justeres, skal underskrives af projektudbyder og køber. Der skal vedhæftes to tegninger over boligen. Den ene, der overholder den nye lov om nem adgang og den anden med de ændringer, der er aftalt med køber.

 

Hvis aftalen indgås, inden skødet udstedes, skal de to tegninger desuden vedhæftes skødet. Det er notaren, der foretager det nødvendige.

 

Begrænsning

 

Alt er ikke tilladt på byggeriet. Der er to betingelser, der skal overholdes, for at det kan gennemføres. En handicappet person skal kunne aflægge besøg i den ændrede bolig. Desuden skal det være enkelt at tilbageføre indretningen til det oprindelige.

fichier à telecharger:
2016-07-18 Standarder for handicapvenlig adgang til nyopførte boliger

Ces articles peuvent vous intéresser

Beskatningen af udstationerede
Posted on april 15, 2024

Beskatningen af udstationerede

Således beskytter du dig mod afdødes gæld
Posted on april 11, 2024

Således beskytter du dig mod afdødes gæld

Arvefølge og arv
Posted on marts 20, 2024

Arvefølge og arv

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée