1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Småanskaffelser er fradragsberettigede under visse betingelser. 2014

Posted on januar 20, 2014

C A B I N E T     B R A H I N

DANSK-FRANSK ADVOKATFIRMA I FRANKRIG   /   DANISH-FRENCH LAW FIRM IN FRANCE


 

Småanskaffelser er fradragsberettigede under visse betingelser.

Udgifter til småanskaffelser (under 500 Euro) er direkte fradragsberettigede i anskaffelsesåret uden at skulle afskrives. Men visse betingelser skal dog overholdes.

Grundregel.

En afskrivning. En udgift til et nyt stykke inventar, der indgår som en del af virksomhedens aktiver, er ikke fradragsberettiget, men skal afskrives.

Fradragsberettiget over flere år.  Værdien af dette nye aktiv forringes med tiden, dets brug og den teknologiske udvikling. Det afskrives i forhold til den påregnede anvendelsestid. Helt konkret er det afskrivningen, der fratrækkes virksomhedens skattepligtige overskud.

Skattevæsenets lempelse!
For småanskaffelser 
er der tilladt et direkte fradrag for udgifter på goder, hvis enhedsprisen ikke overstiger 500 Euro ekskl. moms. Det drejer sig om forskelligt udstyr, såsom software, hardware, værktøj, og kontorinventar.
Det bemærkes, at det er den samlede pris, der gælder, og ikke hver komponents pris! Hvis man for eksempel køber en computer til en værdi af 750 euro, ekskl. moms, kan skærmen, tastaturet og harddisken ikke trækkes fra med den begrundelse, at hver komponent har en værdi på under 500 Euro, ekskl. moms.

Vær opmærksom på, at det for kontorinventar kun er udgifter til den løbende udskiftning af inventar, der allerede er installeret, som kan trækkes fra!

Under visse betingelser bør anvendelse af godet ikke udgøre selve virksomhedens formål. Derfor er for eksempel udlejnings-DVD’er, der sælges af en specialforretning, udelukkede. I øvrigt bør udgiften være relevant for virksomhedens drift.

Ikke fradragsberettigede udgifter!

Kontorinventar: Oprindeligt udstyr og fuldstændig udskiftning.
For kontorinventar, er det ulovligt at trække udgifterne fra til det oprindelige kontorinventar.
Det samme gælder for fuldstændig udskiftning, selv når enhedsprisen for hvert stykke inventar ikke overstiger beløbsgrænsen.
For eksempel, hvis der udskiftes en stol i mødelokalet, er udgiften hertil fradragsberettiget. Men hvis al mødelokalets inventar udskiftes, skal det afskrives, med mindre denne udskiftning ikke overstiger 500 Euro, ekskl. moms.
Transportmidler. Småanskaffelser som for eks. en cykel er heller ikke fradragsberettigede.

De skattemæssige konsekvenser
I tilfælde af afståelse 
af et gode til en ringe værdi, udgør salgsprisen en indtægt for virksomheden. Omvendt, når anlægsaktiver sælges, gælder en ordning med gevinst og tab.

I tilfælde af fejl. Vær opmærksom på sondringen mellem anlægsaktiver og udgifter! Fejlagtigt at bogføre et anlægsaktiv på en udgiftspost (og således trække det fuldt ud fra i anskaffelsesåret) kan vise sig at have alvorlige konsekvenser ved en skattekontrol. Hele den fejlagtigt fratrukne udgift skal føres tilbage til aktivsiden. Desuden kan man miste afskrivningsfordelen, hvorved tabes enhver mulighed for at trække investeringen fra.

 

Me Nicolas BRAHIN
Avocat au Barreau de NICE
Nicolas.brahin@brahin-avocats.com
Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en Droit Bancaire et Financier
Université Panthéon-Sorbonne (DESS 1997)

 

fichier à telecharger:
120607 Petit matériel – Småanskaffelser er fradragsberrettgede.MIS_ (1)

Ces articles peuvent vous intéresser

Leje af møbleret eller umøbleret
Posted on maj 14, 2024

Leje af møbleret eller umøbleret

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?
Posted on april 24, 2024

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?

Beskatningen af udstationerede
Posted on april 15, 2024

Beskatningen af udstationerede

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée