1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Skattegodtgørelse og fradrag: Ændring i indberetning

Posted on februar 10, 2017

I forbindelse med en forenkling afskaffes visse særlige erklæringer for skattegodtgørelse og fradrag vedrørende de udgifter, der er afholdt i kalenderåret 2015. Der indsendes i stedet én enkelt samlet erklæring nr. 2069-RCI-SD for skattegodtgørelse og fradrag. For at integrere disse bestemmelser er skattereglerne ændret i et dekret af 31. marts 2016.

De særlige erklæringer for følgende skattegodtgørelser og fradrag afskaffes:

– Skattegodtgørelse for læretid

– Skattegodtgørelse for lederes uddannelse

– Skattegodtgørelse restaurationschef

– Skattegodtgørelse udbyttedeling

– Skattegodtgørelse for konkurrenceevne og beskæftigelse

– Skattefradrag mæcenat

– Skattegodtgørelse film og TV

– Skattegodtgørelse international film og TV

– Skattegodtgørelse for medarbejdernes opkøb af deres virksomhed

Desuden skal erklæring nr. 2069-RCI-SC fremover udfyldes inden for samme frist som den årlige erklæring om resultat (dvs. 3. maj 2016). For selskaber, der er pålagt selskabsskat, skal erklæringen altså ikke længere indsendes sammen med saldoopgørelse.

Disse bestemmelser er registreret i finanstidende BOFiP-Impôts i en nyhed den 6. april 2016. Ved denne lejlighed oplyser myndighederne, at de øvrige erhvervsskattegodtgørelser ligeledes skal overføres til formular 2069-RCI-SD.

Dog skal der stadig indgives en specifik erklæring om skattegodtgørelse, der skal vedlægges:

– Erklæring om resultat fra virksomheder, der er pålagt indkomstskat

– Saldoopgørelse fra virksomheder, der er pålagt selskabsskat

 

fichier à telecharger:
161207 Skattegodtgørelse og fradrag Ændring i indberetning (crédits et r…

Ces articles peuvent vous intéresser

Beskatningen af udstationerede
Posted on april 15, 2024

Beskatningen af udstationerede

Således beskytter du dig mod afdødes gæld
Posted on april 11, 2024

Således beskytter du dig mod afdødes gæld

Arvefølge og arv
Posted on marts 20, 2024

Arvefølge og arv

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée