1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

SÆLG AV KUNSTGENSTANDE

Posted on november 12, 2014

Subtile franske skatteregler ved salg af kunstgenstande
Private, der srelger deres kunstgenstande, kan, hvis skatteskruen er blevet strammet i den
sen este finanslov, drage fordel af en gunstig skatteordning.
Da der er to skatteordninger, krrever det, at man inden et eventuelt salg ser nrermere pâ en fomuftig anvendelse af de eksisterende regler.
Personer, der er bosiddende i Frankrig, og som srelger en kunstgenstand, en antikvitet, et samlerobjekt, smykker eller redelmetaller, kan vrelge mellem to ordninger for beskatning af genvist. Gevinsten beskattes med en fast procent og ikke med den progressive indkomstskat, der kan komme helt op pâ 45 %, som det nu er tilfreldet for salg af vrerdipapirer. Beskatningsprincippet er en fast afgift pâ salgsprisen, som trreder i stedet for beskatning af gevinsten. Finansloven for 2014 bar brevet procenten fra 4,5 % til 6 % for kunstgenstande, antikviteter, samlerobjekter samt smykker. For redelmetaller (guld, s0lv og platin) er procenten brevet fra 7,5 % til 10 %. Dertil kommer en social afgift (CRDS) pâ 0,5 %, nâr srelger bor i Frankrig. Imidlertid er der ifülge loven visse tilfrelde, bvor srelger ikke betaler denne skat. Salg til museer, offentlige biblioteker og offentlige arkiver samt kunstneres salg af egne vrerker, der bele tiden bar vreret i pâgreldendes eje, er fritaget for skat.
Guld- og s0lvm0nter betragtes som samlerobjekter, nâr de er fra for 1800, og beskattes derfor kun med 6,5 % inkl. social afgift (CRDS). Nâr de derimod er af nyere dato, sidestilles de med redelmetaller, og skatten ryger derfor op pâ 10,5 % af salgsprisen. Salg af genstande, bvis salgspris ikke overstiger 5.000 euro, er fritaget for skat. Denne grrense grelder enkeltvis, undtagen nâr de solgte genstande udg0r en belbed.

 

 

Man kan ogsâ vrelge den almindelige ordning for gevinst pâ l0s0re, der efter to âr, giver et fradrag for hvert âr, man har ejet genstanden. Finansloven for 2014 har reduceret fradraget til 5 % pr. âr (i stedet for tidligere 10 %) efter to âr, hvorved opnâs skattefritagelse efter 20 âr (i stedet for tidligere 12 âr).
Afgiftsgrundlaget, der svarer til nettogevinsten efter fradrag, beskattes med 34,50 % (19 % + J 5,5 % i sociale afgifter) samt det ekstraordinrere bidrag pâ de h0je indkomster, op til
maksimum 4 % yderligere (over 1 mio. euro for par, uanset type indtregt). K0bsomkostninger og restaureringsudgifter, der giver mulighed for at 0ge kostprisen, anvendes med deres
faktiske bel0b og ikke et fast bel0b. Denne option er forbeholdt fysiske personer, der bor i
Frankrig. For at benytte ordningen skal man gyldigt kunne dokumentere k0bsdato og -pris
eller den dato, hvor genstanden er tilfürt ens formue, og at den stadig er en del heraf.

fichier à telecharger:
SÆLG AV KUNSTGENSTANDE

Ces articles peuvent vous intéresser

Beskatningen af udstationerede
Posted on april 15, 2024

Beskatningen af udstationerede

Således beskytter du dig mod afdødes gæld
Posted on april 11, 2024

Således beskytter du dig mod afdødes gæld

Arvefølge og arv
Posted on marts 20, 2024

Arvefølge og arv

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée