1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Præciseringer vedrørende indberetningspligt i forbindelse med bitcoins og andre digitale aktiver

Posted on september 11, 2019

Siden 1. januar 2019 er der blevet indført en standardfastsat beskatning på privatpersoners kapitalvinding ved lejlighedsvis afhændelse af digitale aktiver og især på cryptovaluta (Lov af 2018-1317 af 28-12-2018 §41). En anordning af d. 27. juni 2019 præciserer de skattepligtige borgeres indberetningspligt ved afhændelse af digitale aktiver samt privatpersoner, foreninger og selskaber, der ikke har kommercielt formål, som er bosiddende eller etableret i Frankrig og er indehavere af konti med digitale aktiver i udlandet, hvad enten kontiene er åbne, anvendes eller er lukkede.

Hvad angår dette andet punkt præciserer anordningen netop, at en privatperson, forening eller et selskab anses for at besidde en konto med digitale aktiver i udlandet, når denne er kontoens indehaver, medindehaver, økonomisk modtager eller økonomisk berettiget hertil.

Privatpersonen, foreningen eller selskabet anses for at have anvendt en sådan konto, når denne har udført mindst én kredittransaktion eller udtræk i løbet af året eller regnskabsåret som værende indehaver eller fuldmagtshaver til personligt formål eller til fordel for en person, som er bosiddende i landet.

Anordningen trådte i kraft d. 29. juni 2019, dog med undtagelse af de bestemmelser, der vedrører de indehavende åbne konti i udlandet, hvad enten disse anvendes eller er lukkede, da de vedrører indberetninger pr. 1. januar 2020.

Ces articles peuvent vous intéresser

Beskatningen af udstationerede
Posted on april 15, 2024

Beskatningen af udstationerede

Således beskytter du dig mod afdødes gæld
Posted on april 11, 2024

Således beskytter du dig mod afdødes gæld

Arvefølge og arv
Posted on marts 20, 2024

Arvefølge og arv

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée