1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Nyt om sociale opkrævninger

Posted on november 7, 2019

En schweizisk pension er underlagt CSG (sociale afgifter), når en fransk pension også modtages.

Forordning 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger viser, at en forsikredes bopælsstat kan opkræve bidrag på pensioner, der udbetales af en anden medlemsstat uden at ignorere principperne om den sociale lovgivnings unikhed og forbud mod dobbeltbidragsbetaling, hvis den forsikrede også nyder godt af pensioner, der er udbetalt af bopælsmedlemsstaten.

Dette princip har imidlertid to begrænsninger:

– på den ene side må de bidrag, der forfalder på alle disse pensioner, ikke overstige den pension, der er udbetalt af bopælsstaten.

-på den anden side kan størrelsen af ​​pensioner, der udbetales af en anden medlemsstat, ikke tages i betragtning, hvis der allerede er betalt bidrag i denne anden medlemsstat for indtægterne, der er modtaget der.

Ifølge Statsrådet forpligter denne anden grænse kun Frankrig til at sikre fraværet af forskelsbehandling i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed mellem en person, der har arbejdet i en anden stat, før vedkommende flyttede til Frankrig og en person, der har gjort hele sin karriere i Frankrig.

I det foreliggende tilfælde kan en skatteyder, der har bopæl i Frankrig, ikke bestride pålæggelsen af sociale afgifter på en schweizisk pension som han modtager i sin egenskab af arving efter sin afdøde ægtefælle, hvis han også modtager en fransk pension, og han ikke er blevet placeret i en mindre gunstig position end de forsikrede, der er blevet i Frankrig med henblik på udøvelse af alle deres erhvervsaktiviteter, hvilket kan karakterisere en hindring for arbejdstagernes frie bevægelighed.

I henhold til konklusionen fra den offentlige ordfører er mere end 600 ansøgninger af samme art indgivet til de administrative domstole.

Ces articles peuvent vous intéresser

Notat om flytning af det vedtægtsmæssige hjemsted
Posted on februar 26, 2024

Notat om flytning af det vedtægtsmæssige hjemsted

International arv: Bestemmelse af den gældende lov i forbindelse med en international arv
Posted on januar 16, 2024

International arv: Bestemmelse af den gældende lov i forbindelse med en international arv

Den nye dobbeltbeskatningsaftale med Franrig
Posted on januar 15, 2024

Den nye dobbeltbeskatningsaftale med Franrig

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée