1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Manglende overholdelse af europćisk lovgivning

Posted on december 30, 2019

Manglende overholdelse af europæisk lovgivning vedr. kildeskat på betalte tjenester i udlandet

Beregningen på brutto basis af ​​den kildeskat, der nævnes i paragraf 182 B, I-a i Den Franske Skattelovgivning valideres af statsrådet, som dog bemærker, at den ikke overholder EU-lovgivningen. Der gøres rede for anvendelsen af denne kildeskat nedenfor.

Da Den Franske Skattelovgivnings paragraf 182 B 1-a indførte en kildeskat, der var gældende for de bruttovederlag, der blev betalt for tjenester, der falder ind under paragraf 92 i Den Franske Skattelovgivning, valgte Marseilles administrative appeldomstol at følge Statsrådets retspraksis, som blev valideret af Forfatningsrådet.

Ved ikke at censurere Marseilles administrative appeldomstols stilling bekræfter Statsrådet derfor gennemførelsen af ​​sin retspraksis vedrørende bestemmelserne i paragraf 182 B i Den Franske Skattelovgivning (vederlag for tjenester af enhver art leveret eller brugt i Frankrig)

Den validerer også anvendelsen af ​​kildeskatten på bruttobasis, selv om de afgifter, der afholdes af den udenlandske tjenesteudbyder kunne betragtes som kendte, idet bådpladshuslejerne er forbeholdt underlejere efter fradrag af omkostningerne til drift af havnen.

Dette aspekt af Statsrådets afgørelse kan blive genstand for diskussion, hvis man betragter, at begrundelsen for anvendelsen af ​​kildeskatten på bruttobasis netop er skattevæsenets manglende evne til at få kendskab til (og undersøge) de afgifter, der afholdes af den udenlandske tjenesteudbyder. Den offentlige ordfører anbefalede at undgå at kaste sig ud i en sag-til-sag-undersøgelse af afgifternes kontrollerbare karakter, idet Forfatningsrådet systematisk har valideret anvendelse af skatten på bruttobasis uden at give mulighed for undtagelser.

Ces articles peuvent vous intéresser

Notat om flytning af det vedtægtsmæssige hjemsted
Posted on februar 26, 2024

Notat om flytning af det vedtægtsmæssige hjemsted

International arv: Bestemmelse af den gældende lov i forbindelse med en international arv
Posted on januar 16, 2024

International arv: Bestemmelse af den gældende lov i forbindelse med en international arv

Den nye dobbeltbeskatningsaftale med Franrig
Posted on januar 15, 2024

Den nye dobbeltbeskatningsaftale med Franrig

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée