1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Køber du din egen virksomhed via et holdingselskab ?

Posted on juni 7, 2023

Vil du forberede overdragelsen af din virksomhed eller blot omstrukturere den og øge væksten? OBO-teknikken (Owner Buy Out) kan være løsningen. Hvad er en OBO? Hvad er der i det for dig? Vores råd.

 

Hvorfor en OBO? 

Kontanter til stifteren og lederen. Det hele er baseret på gælden i et holdingselskab, der er oprettet med det formål at opkøbe den virksomhed, der er blevet “målet”. 

På den måde kan stifteren og lederen få frugterne af sin indsats uden at vente på f.eks. pensionering og derefter investere de modtagne midler i fordelagtige investeringer. 

 

At overdrage virksomheden ved gave

Direktøren overdrager en del af sin formue til sine børn ved at give dem aktier skattefrit, forudsat at betingelserne i Den Franske Skattelov er opfyldt (kollektive og individuelle forpligtelser i henhold til en Dutreil-pagt).

I anden fase sælges de aktier, som børnene har modtaget, til holdingselskabet via en OBO, så de kan modtage kontanter. 

 

At overdrage virksomheden ved salg

En af virksomhedens medarbejdere ønsker på et tidspunkt at overtage virksomheden. 

For at gøre dette køber han eller hun en lille andel i holdingselskabet, og så overdrager stifteren-lederen gradvist sine aktier til ham eller hende, samtidig med at han eller hun nyder godt af en attraktiv skatteordning.

På købersiden er det en interessant mulighed for gradvist at opbygge virksomhedens magt gennem køb af aktier, samtidig med at køberen får tid til at finde den nødvendige finansiering. 

 

OBO: hvordan? 

Trin 1: Oprettelse af holdingselskabet. Det første skridt er at vælge den mest hensigtsmæssige selskabsform. 

I denne henseende er det forenklede aktieselskab (SAS) et godt valg for mange direktører, især på grund af dets fleksibilitet med hensyn til vedtægterne og det faktum, at direktøren/direktørerne er dækket af det generelle sociale sikringssystem. 

Trin 2: erhvervelse af “målet”. Det forudsætter, at der forinden er foretaget en seriøs værdiansættelse af virksomheden, da transaktionen sandsynligvis vil blive undersøgt af skattemyndighederne. 

Trin 3: Oprettelse af en koncern af virksomheder.

Holdingselskabet (moderselskabet) og “målselskabet” (datteren) vil danne en koncern med en mulig fusion mellem moder- og datterselskab, når lånet er tilbagebetalt, for igen at skabe en enkelt juridisk struktur.

 

Hvad med skat?

For virksomhederne. Mor og datter danner en gruppe af virksomheder, der, hvis betingelserne er opfyldt, kan drage fordel af skattekonsolideringsordningen. 

Selskaberne bliver så betragtet som en enkelt skatteenhed i forhold til selskabsskatten. Som følge heraf vil holdingselskabets tab i forbindelse med renter på overtagelsesgælden blive modregnet i datterens overskud, hvilket begrænser koncernens skattebyrde.

Under en sådan ordning vil den bankgæld, som holdingselskabet har optaget, hovedsageligt blive tilbagebetalt af det udbytte, som datteren udlodder. 

Udbytte, der udbetales inden for en skattekonsolideret koncern, er kun underlagt beskatning af en andel af omkostninger og udgifter, der er fastsat til 1% af beløbet (denne andel er 5% under en moder-datter-ordning uden skattekonsolidering). 

For direktøren. Hvis stifteren af målselskabet sælger sine aktier til holdingselskabet, vil kapitalgevinsten blive beskattet med den faste sats eller, som en mulighed, med den progressive indkomstskattesats (med, i sidstnævnte tilfælde, mulighed for at anvende fradrag for den tid, aktierne har været ejet). 

Et af formålene med en OBO er at omdanne virksomhedsejerens professionelle aktiver til likviditet, samtidig med at han bevarer kontrollen over virksomheden. Man skal dog passe på ikke at forfølge et rent skattemæssigt mål for ikke at komme i karambolage med misbrug af rettigheder.

Ces articles peuvent vous intéresser

Leje af møbleret eller umøbleret
Posted on maj 14, 2024

Leje af møbleret eller umøbleret

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?
Posted on april 24, 2024

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?

Beskatningen af udstationerede
Posted on april 15, 2024

Beskatningen af udstationerede

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée