1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

INDKOMSTSKAT

Posted on september 4, 2019

Trinnene på satserne over indkomstskat er blevet forhøjet med 1,6%.

Satserne på indkomstskat

Grænserne på satserne for indkomstskatten er blevet forhøjet med 1,6%. Denne sats svarer til  den forventede prisstigning for 2018, med undtagelse af tobak.

De gældende satser for indkomster i 2018 er følgende:

Indkomstskat 2018
Brøkdel af skattepligtig indkomst (en andel) Skattesats
Indtil 9.964€ 0%
9. 965€ – 27. 519€ 14%
27. 520€ – 73.779€ 30%
73. 780€ – 156. 244€ 41%
Mere end 156.244€ 45%

 

Det bør noteres, at den gældende indkomstskat på løbende indkomster (lønninger,  indtægter af fast ejendom, selvstændiges indtægter…) indtjent i 2018, vil blive holdt udenfor, idet der vil blive indført en ”skattegodtgørelse i forbindelse med moderniseringen af opkrævninger”. Denne skattegodtgørelse har til formål at forhindre en dobbelbeskatning i 2019 som følge af indførelsen af kildeskat.

Loft på virkningerne af skatteprogressionen for børnefamilier. 

Skatteprogressionen for børnefamilier er et system, der regulerer progressiviteten af satserne for indkomstskatten for de skatteydere, der har ret til mere end en enkelt andel, altså skatteydere med et eller flere børn.

Dog er den opnåede skattefordel på den ene side begrænset til hver halve andel eller kvarte andel, der kan tilføjes til de gifte skatteydere eller de skatteydere, der har indgået en lovreguleret samlivskontrakt under PACS og som indgiver en fælles selvangivelse – eller på den anden side de enlige, fraskilte, gifte eller ægtefolk med PACS, som beskattes individuelt.

Det generelle loft på skatteprogressionen for børnefamilier er sat op for 2018 og et skattefradrag i form af børnetilskud på 775,50€  tildeles (mod tidligere 763,50€) pr. ekstra kvarte andel.

Desuden planlægges specifikke beløb som loft for særlige skatteydere. I den forbindelse skal det understreges, at fraskilte eller separerede personer, der lever alene og som forsørger mindst et barn, kan drage fordel af en hel andel i forbindelse med det første barn i stedet for en halv andel.

Den skattemæssige fordel af denne andel, må ikke overstige 3.660€ hvad angår indkomstskatten for 2018 (mod tidligere 3.602€ for indkomstskatten i 2017).

Gældsnedskrivning

Når beløbet på bruttoindkomstskatten er under en vis grænse i den progressive skala, påføres en gældsnedskrivning på beløbet af denne skat og herefter i omtalte tilfælde af loftet af børnetilskuddet.

Hvad angår indkomstskatten for 2018 er grænsen for anvendelse af gældsnedskrivningen hævet til 1.196€ (i stedet for 1.177€) og for enlige, fraskilte, separerede eller enker/enkemænd til 1.970€ (i stedet for 1.939€), mens gifte par eller ægtefolk med PACS er underlagt fælles beskatning.

Det skal præciseres, at gældsnedskrivningsbeløbet er lig med forskellen mellem dets grænse for anvendelse og ¾ af bidraget af skatteyderens bruttoskat.

Ces articles peuvent vous intéresser

Leje af møbleret eller umøbleret
Posted on maj 14, 2024

Leje af møbleret eller umøbleret

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?
Posted on april 24, 2024

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?

Beskatningen af udstationerede
Posted on april 15, 2024

Beskatningen af udstationerede

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée