1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Honorar og løn

Posted on juli 3, 2014

 

C A B I N E T     B R A H I N

DANSK-FRANSK ADVOKATFIRMA I FRANKRIG   /   DANISH-FRENCH LAW FIRM IN FRANCE


Honorar og løn

Frankrigs øverste forvaltningsdomstol Le Conseil d’Etat udtaler sig for første gang om grundlaget for fritagelse for fratrædelsesgodtgørelse til en skatteyder, der er virksomhedens befuldmægtigede samtidig med, at han har en arbejdskontrakt. Forvaltningsdomstolen oplyser ligeledes, hvordan fratrædelse med pension/ved pensionering, skal vurderes i dette sammenhæng.

En fratrædelsesgodtgørelse, der betales til skatteyderen i forbindelse med ophør af arbejdskontrakt og ikke som følge af ophør af en ledelsesfunktion hører under fransk skattelovgivnings 1, § 80 Qualifie le douzième article d’une série d’articles portant le même numéro de base dans une loi ou une autre norme juridique. Suit undecies et précède terdecies duodecies og ikke 2 i samme artikel, til trods for at pågældende person ligeledes er befuldmægtiget i virksomheden.

I sagen ophører arbejdskontrakten som følge af arbejdsgiverens beslutning, mens fratrædelse ved pensionering er indskrevet i plan, der er bestemt med hensyn til overdragelse/afståelse af virksomheden i hvilken han stadig er befuldmægtiget, efter hans arbejdskontrakt er ophørt, og i hvilken han ejede næsten hele kapitalen, til overtagere blandt lønmodtagerne. Det franske skattevæsen fastslår ikke, at disse handlinger har en anden betydning. Det forhold at skatteyderen både har været arbejdsgiverens repræsentant som befuldmægtiget og genstand for fratrædelse ved pensionering er ikke tilstrækkelig til at fastslå, at denne fratrædelse ved pensionering ikke ville have været blevet besluttet i virksomhedens interesser, hvorom det ikke bestrides, at den har draget fordel.

(EF 22. oktober 2012 nr. 325466, 10. og 9. s-s Candelon: tekst der udgives i fransk tidsskrift om retspraksis på skatteområdet 1/13 nr. 40, concl. E. Crépey, i meddelelse, der udgives i BDCF om skatteretlige afgørelser 1/13 nr. 3)

Me Nicolas BRAHIN
Avocat au Barreau de NICE
Nicolas.brahin@brahin-avocats.com
Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en Droit Bancaire et Financier
Université Panthéon-Sorbonne (DESS 1997)

fichier à telecharger:
130402 Traitements et salaires.MIS_

 

Ces articles peuvent vous intéresser

EU-lovgivning om digitale tjenester træder i kraft
Posted on april 28, 2023

EU-lovgivning om digitale tjenester træder i kraft

Hvad MiCa-forordningen vil ændre for kryptovalutaer
Posted on april 25, 2023

Hvad MiCa-forordningen vil ændre for kryptovalutaer

Fast ejendom: købere forhandler om rabatter
Posted on marts 27, 2023

Fast ejendom: købere forhandler om rabatter

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée