1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Harmonisering af sanktioner ved manglende angivelse af periodesatsen i en låneaftale

Posted on november 30, 2021

Manglende oplysning om rentesatsen eller løbetiden i en låneaftale skal sanktioneres med fortabelse af retten til renter i det forhold, som dommeren har fastsat, og ikke længere med ugyldighed af renteklausulen.

Låntagere gjorde gældende, at de ikke var blevet informeret om perioden for den samlede effektive rente (ÅOP) i deres låneaftale om fast ejendom, og de anmodede om, at rentebestemmelsen blev erklæret ugyldig.

En appeldomstol imødekom denne anmodning og erstattede den konventionelle rentesats med den lovbestemte rentesats.

 

Sanktionen forud for 2019-bekendtgørelsen

Før 2019-bekendtgørelsen sanktionerede kassationsretten ukorrekthed eller udeladelse af ÅOP og manglende meddelelse af periodesatsen på forskellig vis, alt efter om uregelmæssigheden påvirkede tilbuddet eller låneaftalen.

 

Ensartethed af sanktionen

Selv om ovennævnte bekendtgørelse ikke finder anvendelse på nuværende kontrakter, har dens ikrafttræden fået kassationsretten til at ændre sin retspraksis.

Kassationsretten harmoniserer sanktionerne i tilfælde af manglende eller ukorrekt angivelse af ÅOP i kontrakter indgået før den 19. juli 2019 og beslutter nu, at det er den fuldstændige eller delvise fortabelse af retten til renter, der gælder i tilfælde af manglende eller fejlagtig angivelse af ÅOP i disse kontrakter.

I fortsættelse af arbejdet med at ensrette sanktionerne fastsættes det nu i princippet, at manglende oplysning om renten eller løbetiden i lånekontrakten eller i et dokument i forbindelse hermed skal straffes med fortabelse af retten til renter i det forhold, som dommeren har fastsat, hvis forskellen mellem den nævnte ÅOP-sats og den faktiske sats er større end det decimaltal, der er fastsat i artikel R313-1 i forbrugerlovgivningen.

Det skal bemærkes, at i modsætning til den løsning, der er valgt for ÅOP, er ukorrektheden af kredittens periodesats ikke sanktioneret ved fortabelse af retten til renter.

 

Med venlig hilsen / Kind regards

Cabinet Nicolas BRAHIN

Advokatfirma i NICE, Lawyers in NICE

Camilla Nissen MICHELIS

Assistante – Traductrice

1, Rue Louis Gassin – 06300 NICE (FRANCE)

Tel :   +33 493 830 876      /    Fax : +33 493 181 437

Camilla.nissen.michelis@brahin-avocats.com

www.brahin-avocats.com

Ces articles peuvent vous intéresser

Beskatningen af udstationerede
Posted on april 15, 2024

Beskatningen af udstationerede

Således beskytter du dig mod afdødes gæld
Posted on april 11, 2024

Således beskytter du dig mod afdødes gæld

Arvefølge og arv
Posted on marts 20, 2024

Arvefølge og arv

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée