1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Godkendelse af udenlandske investeringer i Frankrig

Posted on januar 16, 2014

C A B I N E T     B R A H I N

DANSK-FRANSK ADVOKATFIRMA I FRANKRIG   /   DANISH-FRENCH LAW FIRM IN FRANCE


Godkendelse af udenlandske investeringer i Frankrig

Visse udenlandske investeringer (selv fra andre EU-lande) i følsomme sektorer, som defineret i et dekret, kan i Frankrig kun ske med det franske økonomiministeriums godkendelse. (fransk penge- og finanslovs § L 151-3 og R 153-1 flg.).
I dekretet, hvis bestemmelser trådte i kraft den 9. maj 2012, er kasinoer ikke omfattet af nævnte sektorer (ændret § R 153-2, 2° og R 153-5). I dekretet indskrænkes især begrebet “udenlandske investeringer“. Hidtil udgjorde en sådan investering et direkte eller indirekte køb af hele eller en del af et forretningsområde i en virksomhed med hjemsted i Frankrig (§ R 153-2, 2° for investeringer fra EU-lande; § 153-1, 2° for investeringer fra andre lande) og overskridelse af grænsen på 33,33% af den direkte eller indirekte kapitalbesiddelse eller stemmeretten i en virksomhed med hjemsted i Frankrig (art. R -153-1, 3° gælder udelukkende for investorer uden for EU). I dekretet er der fjernet enhver reference til indirekte køb eller besiddelse.
Men dekretet fastholder princippet om godkendelse af visse køb af hele eller dele af et forretningsområde i en virksomhed med hjemsted i Frankrig (ny § R 153-5-1 og R 153-5-2). Dekretet omhandler således en fransk virksomheds køb, når virksomheden er kontrolleret af en udlænding (fysisk person, der er statsborger i et andet land end Frankrig eller virksomhed med hjemsted uden for Frankrig). Det vedrører udelukkende køb inden for de mest følsomme sektorer (især forsvaret).

Dekret 2012-691 af 7. maj 2012: Fransk lovtidende af 8. maj s. 8463.

NB. Kommissionen vurderede, at de franske regler ikke harmonerede med Traktatens bestemmelser om fri bevægelighed for kapital og etableringsret. Ved at underkaste indirekte investeringer godkendelse kunne proceduren for investeringer fra tredjelande forhindre investeringer fra virksomheder, der er etableret i EU, men som har aktionærer i tredjelande (Meddelelse fra Kommissionen IP/06/1353). For Kommissionen var det ikke relevant at lade regler om udenlandske investeringer gælde for kasinoer, da disse investeringer er omfattet af EU-direktiv 2005/60 vedrørende hvidvaskning af penge (Meddelelse IP/06/438).

 

 

Me Nicolas BRAHIN
Avocat au Barreau de NICE
Nicolas.brahin@brahin-avocats.com
Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en Droit Bancaire et Financier
Université Panthéon-Sorbonne (DESS 1997)

fichier à telecharger:
131113 Godkendelse af udenlandske investering – Autorisation investissements étrangers 6.07.12. MIS

Ces articles peuvent vous intéresser

Beskatningen af udstationerede
Posted on april 15, 2024

Beskatningen af udstationerede

Således beskytter du dig mod afdødes gæld
Posted on april 11, 2024

Således beskytter du dig mod afdødes gæld

Arvefølge og arv
Posted on marts 20, 2024

Arvefølge og arv

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée