1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Formueskat på fast ejendom

Posted on oktober 1, 2020

Skat på formue på fast ejendom

Siden 1. januar 2018 er solidaritetsskatten på formue (ISF) erstattet af en ny skat kaldet “skat på fast ejendom” (IFI).

  1. Skatteydere

Enhver person, hvis faste ejendom overstiger 1.300.000 euro, er underlagt IFI. Enkeltpersoner, der har deres skattemæssige hjemsted i Frankrig, beskattes af deres faste ejendom i Frankrig og uden for Frankrig.

Enkeltpersoner, der ikke har deres bopæl i Frankrig, beskattes af deres faste ejendom, der er beliggende i Frankrig.

Dækningsbetingelserne vurderes den 1. januar hvert år.

  1. Skattepligtige aktiver

Skattegrundlag for fast ejendom består af nettoværdien 1. januar af de ejendomsaktiver, som skatteyderne besidder direkte eller indirekte gennem et selskab.

Følgende er udelukket fra beregningen af ​​skattegrundlaget:

– Enheder eller aktier i virksomheder, der udøver en industriel, kommerciel, håndværksmæssig, landbrugsmæssig eller liberal aktivitet, hvor den ansvarlige besidder mindst 10% i selskaberne.

– Andele eller aktier i visse investeringsfonde.

– Aktiver, der er behæftet med brugsret

– Aktiver overført til en trust

– Rettigheder i forbindelse med leasing eller lejetiltrædelse

– Varer erhvervet ved hjælp af en tontinpagt

– Indløselige livsforsikringskontrakter

  1. Ejendomsvurdering

Værdiansættelsen af ​​de ejendomme, der er underlagt formueskat på fast ejendom følger den forhenværende formueskat  ISF’s regler, især:

– Værdien af ​​skattepligtige aktiver bestemmes efter de gældende regler med hensyn til arveafgift.

– Opretholdelse af reduktionen på 30% på den reelle markedsværdi af bygningen, der er beboet som hovedbolig af ejeren

– Værdiansættelsen af ​​børsnoterede værdipapirer.

  1. Undtagelser

Visse ejendomme er undtaget, såsom såkaldte erhvervsejendomme eller visse landejendomme.

Skatteskalaen

Skatteskalaen er identisk med den gamle formueskat ISF

Når den skattepligtige nettoformue er større end 1.300.000 €, gælder IFI-skalaen fra den brøkdel, der overstiger 800.000 Euro, til følgende satser

Brøkdel af netto skattepligtig aktivværdi Sats
>800.00 Euros 0%
<800.000 Euros et < 1.300.000 Euros 0,50%
>1.300.000 Euros et < 2.570.000 Euros 0,70%
>2.570.000 Euros et < 5.000.000 Euros 1,00%
>5.000.000 Euros et < 10.000.000 Euros 1,25%
>10.000.000 Euros 1,50%

Ces articles peuvent vous intéresser

Leje af møbleret eller umøbleret
Posted on maj 14, 2024

Leje af møbleret eller umøbleret

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?
Posted on april 24, 2024

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?

Beskatningen af udstationerede
Posted on april 15, 2024

Beskatningen af udstationerede

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée