1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Det er nu obligatorisk at anmelde ejendom til skattemyndighederne

Posted on marts 14, 2023

Hvis du ejer en eller flere ejendomme, har du indtil den 30. juni 2023 til at anmelde dem på hjemmesiden impots.gouv.fr

Afskaffelsen af boligskatten er blevet indfaset siden 2018 og bliver generaliseret i år. Denne foranstaltning vedrører dog kun hovedboliger.

Ejere af sekundære boliger skal fortsat betale taxe d’habitation, hvortil i de belastede områder kommer taxe sur les logements vacants (TLV).
For præcist at kunne fastslå identiteten af beboerne i de enkelte boliger og dermed anvendelsen af afskaffelsen af boligafgiften har regeringen indført en ny forpligtelse til at anmelde ejendommen på webstedet impots.gouv.fr, jf. artikel 1418 i den franske skattelov. 

 

Hvem vedrører det?

Alle ejere, både fysiske og juridiske personer, af en primær eller sekundær bolig, en udlejningsejendom eller en ledig ejendom skal afgive denne erklæring.
Den vedrører også udelte ejere, brugsforpagtere og ikke-erhvervsdrivende ejendomsselskaber. 

Hvordan skal man gøre det?

Princippet er enkelt. Hver ejer kan få adgang til webstedet “administrer min ejendom” via sin sikre personlige portal på impots.gouv.fr.

Derefter skal man for hver ejendom, man ejer, angive, om den er ens hoved- eller sekundærbolig. Hvis du har en udlejet ejendom, skal du angive identiteten på den lejer, der bebor den som hovedbolig. 

Desuden bør det for hver ejendom angives, hvor længe den har været beboet siden den 1. januar 2023.

Lejen kan også angives, men denne oplysning er foreløbig frivillig. Disse oplysninger vil også gøre det muligt at afgøre, om ejendommen skal betragtes som hovedbolig eller ej. 

Skattemyndighederne vil således have alle de oplysninger, de har brug for, for at kunne afgøre, om de skal beskatte hver skatteyder, der ejer en ejendom, med henblik på kommuneskat. 

Det skal bemærkes, at de oplysninger om beboelse, som skattemyndighederne har kendskab til, vil blive vist på forhånd for at lette denne nye erklæringsproces.

I sidste ende skulle skatten på ledige boliger og skatten på kapitalgevinster således blive opkrævet endnu mere systematisk. 

Det er nok til at få alle dem, der vil være i en ugunstig skattemæssig situation, til at fortryde boligskatten.

Ces articles peuvent vous intéresser

Forbrugerkredit: Hvad er bankens forpligtelser?
Posted on september 13, 2023

Forbrugerkredit: Hvad er bankens forpligtelser?

Forbrugerlån – forældelsesfristens manglende håndhævelse
Posted on august 18, 2023

Forbrugerlån – forældelsesfristens manglende håndhævelse

Møbleret udlejning eller civilretlig leasing af varer versus skatteretlig leasing af tjenesteydelser.
Posted on august 3, 2023

Møbleret udlejning eller civilretlig leasing af varer versus skatteretlig leasing af tjenesteydelser.

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée