1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Hvordan bliver firmagaver beskattet i 2023?

Posted on december 12, 2023

Når julen nærmer sig, kan virksomheder ønske at give gaver til deres vigtigste kunder. Disse gaver er
underlagt særlige skatteregler.

Årsskiftet kan være en god anledning til at give en gave til dine største kunder for at takke dem for den
tillid, de viser dig, og for at styrke det professionelle forhold, du har til dem. Men vær omhyggelig
med at holde dig inden for grænserne af skattereglerne for at undgå enhver risiko for skatteansættelse.

Tilbagebetaling af moms

Moms på gaver er fradragsberettiget, hvis de er af meget lav værdi, dvs. når gavens enhedsværdi ikke
overstiger 73 EUR (inkl. moms) pr. år og pr. modtager i 2023. I denne værdi medregner
skattemyndighederne de distributionsomkostninger, som virksomheden har afholdt.

Fradragsret fra overskud

Gaver til kunder kan trækkes fra i det skattepligtige overskud, forudsat at de gives i din virksomheds
direkte interesse, og at deres værdi ikke er for høj.

Vigtigt: Du skal kunne bevise forretningsgavernes nytteværdi for din virksomhed (f.eks. opbygning af
kundeloyalitet) og især være i stand til at identificere modtagerne ved navn. Det er derfor tilrådeligt at
gemme alle de nødvendige bilag (fakturaer, navne på kunder osv.).

Indberetningspligt

Hvis det samlede beløb for firmagaver overstiger 3.000 euro i løbet af et regnskabsår, skal du i
princippet indberette dem, hvis du ikke vil betale en bøde. I praksis udfylder
enkeltmandsvirksomheder en særlig rubrik i bilag nr. 2031 bis til deres selvangivelse. Selskaber skal
derimod vedlægge en detaljeret opgørelse over generalomkostninger (nr. 2067) til deres selvangivelse.

Ces articles peuvent vous intéresser

Notat om flytning af det vedtægtsmæssige hjemsted
Posted on februar 26, 2024

Notat om flytning af det vedtægtsmæssige hjemsted

International arv: Bestemmelse af den gældende lov i forbindelse med en international arv
Posted on januar 16, 2024

International arv: Bestemmelse af den gældende lov i forbindelse med en international arv

Den nye dobbeltbeskatningsaftale med Franrig
Posted on januar 15, 2024

Den nye dobbeltbeskatningsaftale med Franrig

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée