1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Den nye dobbeltbeskatningsaftale med Franrig

Posted on januar 15, 2024

Så kom den endelig! Den nye dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst trådte i kraft den 1. januar 2024. En ny dobbeltbeskatningsoverenskomst – DBO har været efterspurgt meget, meget længe af mange mennesker, og især af pensionister, der er bosiddende i Frankrig. Frankrig og Danmark har været uden skatteaftale i 15 år, men nu er aftalen endelig kommet på plads, da den nu også er blevet tiltrådt af Det Franske Parlament og den franske præsident. Denne aftale sikrer, at ingen – hverken privatpersoner eller virksomheder – risikerer at blive dobbeltbeskattet af den samme indkomst.

Hvad har dobbeltbeskatningsaftalen af betydning for privatpersoner ?

Danskere, der udstationeres i Frankrig, eller som bosætter sig i landet, vil med den nye dobbbeltbeskatningsoverenskomst ikke længere være nødt til at sælge deres faste ejendom i Danmark for at komme ud af dansk beskatning. For privatpersoner med bolig i begge lande vil Danmark nemlig fra nu af kun kunne beskatte indkomst hidrørende fra danske kilder – altså ikke den samlede indkomst – hvis vel og mærke den pågældende person har den stærkeste forbindelse til Frankrig.

Personer, der bor i Danmark og som ejer fast ejendom i Frankrig, såsom fx ferieboliger, og som ikke er omfattet af de nedenfor nævnte overgangsregler, vil ikke få glæde af den nye DBO, da den ikke omfatter formueskat, som den gamle DBO ellers gjorde. Der skal derfor fortsat betales dansk ejendomsværdiskat af ferieboliger i Frankrig.

Overgangsregler for pensionsudbetalinger og betaling af ejendomsværdiskat fra 2008 gælder fortsat

Der gælder en overgangsregel for personer, der var bosiddende i Frankrig den 28. november 2007 og modtog pension fra Danmark den 31. januar 2008, og som ifølge den tidligere DBO udelukkkende kunne beskattes i Frankrig. Disse pensioner har ikke været beskattet fra dansk side i de år, hvor der ikke var nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de to lande. Denne overgangsregel fortsætter som den er, så længe personen fortsat har sin bopæl i Frankrig.

Personer, der den 28. november 2008 var fuldt dansk skattepligtige, og som på dette tidspunkt var ejere af fast ejendom i Frankrig, blev også omfattet af en overgangsregel, da den tidligere dobbeltbeskatningsoverenskomst blev opsagt, således at de fortsat var fritagne for at skulle betale dansk ejendomsværdiskat af deres faste ejendom i Frankrig. Det ser ud til, at denne overgangsregel også fortsætter.

Hvad har dobbeltbeskatningsaftalen af betydning for virksomheder ?

I den nye dobbeltbeskatningsoverenskomst har Danmark og Frankrig en fælles opfattelse af, hvornår der er tale om et fast driftssted med den konsekvens, at der skal betales skat af indkomsten til det land, hvor driftsstedet er beliggende. Det har betydning for danske virksomheder, der fx etablerer et kontor eller lignende i Frankrig for at handle og agere på det franske marked, og omvendt også for franske virksomheder, der på tilsvarende måde er til stede i Danmark.

Den nye DBO regulerer hvilket af de to lande, der har retten til at beskatte en persons eller en virksomheds indkomst. DBO’en indeholder derfor også bestemmelser om, hvor en person er hjemmehørende på det skattemæssige plan, hvornår der foreligger et såkaldt “fast driftssted”, og bestemmelser om retten til at beskatte udbytter, renter og royalties. Danske medarbejdere undgår beskatning i Frankrig i 183 dage, hvis de midlertidigt udsendes til at arbejde i Frankrig for deres danske arbejdsgivere og de danske arbejdsgivere ikke har fast driftssted i Frankrig. Ønsker du rådgivning om betydningen af den nye dobbeltbeskatningsoverenskomst, er du velkommen til at kontakte os.

Ces articles peuvent vous intéresser

Leje af møbleret eller umøbleret
Posted on maj 14, 2024

Leje af møbleret eller umøbleret

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?
Posted on april 24, 2024

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?

Beskatningen af udstationerede
Posted on april 15, 2024

Beskatningen af udstationerede

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée