1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Brexit: en øjeblikkelig exit, men med konsekvenser spredt over tid

Posted on marts 31, 2020

Englands udmeldelse af Den Europæiske Union den 1. februar 2020 er underlagt en overgangsperiode indtil i hvert fald årets udgang. Tilbagetrækningsaftalen regulerer konsekvenserne af denne udgang i denne periode i skattesager og endda på visse andre områder.

Vi ved, at i henhold til aftale 2019 / C384 1/01 underskrevet den 12. november 2019 (JOEC C384 1) af Den Europæiske Union og England, har sidstnævnte ikke længere været en del af Den Europæiske Union siden 1. februar 2020. Denne exit vil i virkeligheden først have konsekvenser tidligst ved udgangen af ​​året på grund af en overgangsperiode indtil mindst 31. december 2020.

Opdatering om skattesituationen.

En effektiv exit, men som ikke har virkning før den 31. december 2020.

Englands tilbagetrækning fra Den Europæiske Union, der trådte i kraft 1. februar 2020, ledsages af en overgangsperiode, der slutter den 31. december 2020, medmindre der træffes en beslutning om forlængelse (fra et år til to).

I denne periode fortsætter EU-lovgivningen i England, og sidstnævnte betragtes stadig som en stat i Den Europæiske Union af de andre medlemslande (art. 7, stk. 1, og art. 127, afsnit 6 i tilbagetrækningsaftalen).

Denne regel finder åbenlyst anvendelse på skattesager som på andre områder (aftalens artikel 126 og 127).

Alle europæiske skattedirektiver har derfor fortsat virkning i England indtil 31. december 2020, det være sig momsdirektivet, moderselskabsdirektivet, fusionsdirektivet osv.

Neutraliteten i de omstruktureringsoperationer, der er omhandlet i fusionsdirektivet, vil fortsat være reglen. Undtagelserne fra kildeskat, der er fastsat i moder-datter-direktivet, vil fortsat drage fordel af strømme mellem en EU-stat og England, og i England vil grænseoverskridende transaktioner fortsat følge momsreglerne, når de gennemføres i denne overgangsperiode mellem en stat i Den Europæiske Union og England.

Endelig skal det bemærkes, at bestemmelserne i EU-lovgivningen, der træder i kraft i denne overgangsperiode, er bindende for England indtil udgangen af ​​denne periode.

England vil også blive forpligtet til at anvende nye momsregler for online handel, hvis overgangsperioden skulle vare ud over 1. januar 2021, datoen for ikrafttrædelse af direktiv 2017/2455 af 5. december 2017.

Men hvis europæisk lov fortsat finder anvendelse, hvad med nationale regler, som ikke er dikteret af en forpligtelse til at gennemføre direktiver, og som heller ikke er resultatet af europæiske forordninger? Mange tekster i national ret tager højde for de grundlæggende friheder, der følger af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Der er utallige love, som oprindeligt forbeholdt særlig skattebehandling for en rent fransk strøm, og som for at respektere de grundlæggende europæiske friheder måtte give de samme fordele til strømme inden for Fællesskabet.

 

På visse områder er regler indstillet for perioden efter overgangsperioden

 

Visse situationer, der opstår inden udgangen af ​​overgangsperioden, kræver bevarelse af EU-lovgivningen ud over denne periode. Dette er tilfældet i toldspørgsmål (artikel 47 til 49 i tilbagetrækningsaftalen), moms (art. 51) og punktafgifter (art. 52).

Med hensyn til moms er der således allerede givet særlige regler for anvendelse over tid:

Momsdirektivet finder anvendelse på strømme, der startede inden udgangen af ​​overgangsperioden og i fem år efter det “med hensyn til den afgiftspligtige persons rettigheder og forpligtelser med hensyn til transaktioner med et grænseoverskridende element mellem England og en medlemsstat, der fandt sted inden overgangen til overgangsperioden”.

Erklæringer, der tegnes via mini one-stop-shop (OSS) inden udgangen af ​​overgangsperioden, korrigeres senest den 31. december 2021.

Tilsvarende giver administrativt samarbejde eller adgang til informationssystemer specifikke udvidelser for ikke at påvirke deres effektivitet:

Procedurerne for administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne og England vil fortsat finde anvendelse fra den første dag efter afslutningen af ​​overgangsperioden i en periode, der varierer alt efter felterne: i toldspørgsmål indtil afslutningen en procedure, der er indledt tidligere (aftalens art. 98), momsspørgsmål i fire år (art. 99) og i 5 år med hensyn til inddrivelse af skattekrav, der er opstået inden udgangen af ​​overgangsperioden ( art. 100)

-Adgang til informationssystemer inden for de relevante områder af EU-lovgivningen sikres i England (artikel 50 i aftalen) med henblik på operationer, der er opstået inden udgangen af ​​overgangsperioden. Adgangens varighed varierer afhængigt af de pågældende databaser (bilag IV til aftalen). F.eks. Vil VIES-momsdatabasen være tilgængelig indtil 31. december 2024 og skal fortsat opdateres af England.

I mange andre situationer opstiller aftalen imidlertid ingen regler, og det er op til medlemslandene og England at fastlægge konturerne af de nye forbindelser efter Brexit, som de finder passende.

Ces articles peuvent vous intéresser

Beskatningen af udstationerede
Posted on april 15, 2024

Beskatningen af udstationerede

Således beskytter du dig mod afdødes gæld
Posted on april 11, 2024

Således beskytter du dig mod afdødes gæld

Arvefølge og arv
Posted on marts 20, 2024

Arvefølge og arv

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée