Således mindsker du skatten inden udgangen af året

Skattefritagelsesprodukter  Indførelsen af ​​kildeskat i Frankrig har ændret franskmændenes opfattelse af beskatning. Da skatten er mere ”smertefri” (den trækkes direkte fra indkomsten siden 2019), er skatteyderne mindre interesserede i at reducere den for enhver pris. Imidlertid forbliver de beløb, der betales til skattemyndighederne, de samme, og det er stadig muligt at reducere din indkomstskat for […]

Oversigt over arve-og gaveafgifter for 2020

Nedenfor ses til orientering et skema over arve- og gaveafgifter for år 2020.   Arve- og gaveafgifter  På den skattepligtige nettoandel efter fratrækning af skattefradrag År 2020  Overdragelse mellem 2020 Afgiftssats Fradrag Ægtefælle eller samlever  1° Arv Skattfritagelse 2° Gaver ˂8.072 Euros  5% 0 Mellem 8.072 € og 15.932€ 10% 404 € Mellem 15.932 € og […]

Taxation reform for intellectual property

Until 2018, companies benefited from a reduced corporate tax rate on the sale, concession and sub-concession of eligible intellectual property assets: either a reduced rate of 15.5% (Article 39 terdecies of the French General Tax Code), or a unique rate of 12.8%, plus social contributions, if they were liable to the income tax regime. France’s […]

Ny skat truer danskeres ferieboliger i Frankrig

Ny skat truer danskeres ferieboliger i Frankrig Af Povl Dengsøe,Mandag den 30. maj 2011, 08:19 Udenlandske ejere af ferieboliger risikerer at skulle medfinansiere lavere skat til franskmænd. Franskmændene leder med lys og lygte efter nye skattekilder til at finansiere en planlagt skattelettelse til landets borgere. Og nu har de rettet projektøren mod de… // TELECHARGER […]