1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Juridiske nyheder

Franske fradragsregler for underskud i fast ejendom (fransk skattelovs § 156-I-3o )

Posted on januar 20, 2014

C A B I N E T     B R A H I N

DANSK-FRANSK ADVOKATFIRMA I FRANKRIG   /   DANISH-FRENCH LAW FIRM IN FRANCE


 

Franske fradragsregler for underskud i fast ejendom (fransk skattelovs § 156-I-3o )

Underskud i fast ejendom er fradragsberettiget i den samlede indkomst med maksimalt 10.700 € pr. år. Den del af underskuddet, der overstiger 10.700 €, eller som stammer fra renter på lån, kan først de efterfølgende 10 år fratrækkes indtægterne på fast ejendom.
Ethvert fradag for underskud i fast ejendom i den samlede indkomst kræver, at ejeren udlejer ejendommen indtil 31. december tre år efter, at fradraget er foretaget. Der er dog tre undtagelser for dette krav (død, invaliditet og afskedigelse).
Denne ordning gælder ligeledes for ihændehavere af beviser i selskaber, der ikke er pålagt selskabsskat (SCI, ejendomsinteressentskab og SCPI, ejendomsinvesteringsforening), dersom ihændehaver beholder beviserne i tre år, og selskabet udlejer ejendommen i samme periode.
Fradragsgrænsen på 10.700 € hæves til 15.300 € for ejere med underskud i ejendommen, der er omfattet af afskrivningsreglerne ifølge den franske lov Périssol, selvom underskuddet skulle være mindre end 10.700 €. Denne regel er ligeledes til gavn for ihændehavere af beviser i selskaber, der ikke er pålagt selskabsskat på betingelse af, at den ejendom eller det selskab, der giver mulighed for fradrag ved afskrivning, frigør et underskud.

Eksempel:

En ejer har i 2012 modtaget 1.524 € i indtægter på sin ejendom.
Hans udgifter er 213 € i godkendte udgifter, 4.360 € for arbejde på ejendommen og 3.049 € i renter på lån. Hans underskud i ejendommen er derfor -6.098 €. Først fratrækkes renterne på lånet (1.524 € – 3.049 € = -1.525 €). Resultatet udgør et underskud på fast ejendom, der først de efterfølgende år kan fratrækkes indtægterne. De øvrige udgifter udgør et underskud på fast ejendom, der kan trækkes fra i den samlede indkomst, altså -4.573 €.

Me Nicolas BRAHIN
Avocat au Barreau de NICE
Nicolas.brahin@brahin-avocats.com
Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en Droit Bancaire et Financier
Université Panthéon-Sorbonne (DESS 1997)

fichier à telecharger:
130301 Déficits fonciers – Skattemæssigt underskud på fast ejendom – DA.MIS_

Ces articles peuvent vous intéresser

Leje af møbleret eller umøbleret
Posted on maj 14, 2024

Leje af møbleret eller umøbleret

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?
Posted on april 24, 2024

Hvilken skattemæssig behandling af dine kryptoaktiver i virksomheder?

Beskatningen af udstationerede
Posted on april 15, 2024

Beskatningen af udstationerede

Se alle nyheder
Musée National Eugène Delacroix
Yellowstone Association
Conservation des tortues
Les amis du musée